Ålandsbanken Sverige AB

Kaupthing Bank och SPRON förhandlar om samgående

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 10:09 CET

En avsiktsförklaring har under söndagen undertecknats av representanter för Kaupthing Bank och styrelsen för SPRON med syfte att SPRON skall bli ett självständigt verkande dotterbolag till Kaupthing Bank.

Avsikten är att ägarna till SPRON erhåller nytecknade aktier i Kaupting Bank som vederlag.


Ett genomförande förutsätter att SPRONS styrelse erhåller godkännande från grundkapitalägarna att omvandla sparbanksrörelse till ett aktiebolag.

OM affären genomförs kommer banken att betala SPRONS aktieägare (nuvarande grundkapitalägare) motsvarande ISK 1,9 miljarder i aktier i banken. Detta motsvarar då 8,4 % av aktiekapitalet, baserat på slutkursen i fredags, 19 december 2003 (ISK 221,5).

SPRON är Islands största sparbank och grundades 1932. Sparbankens egna kapital den 20 juni 2003 uppgick till ISK 3,996 miljoner. SPRON rapporterade ett nettoresultat om ISK 734 miljoner under 2002 och ISK 102 miljoner under de sista sex månaderna 2003. SPRON med dotterbolag har 180 anställda. SPRON har åtta kontor, alla i Reykjaviksområdet, medan Kaupthing Bank har 37 kontor.

Om affären genomförs kommer Kaupthing Banks marknadsposition inom retail banking att stärkas betydligt på Island, där Kaupthing Bank idag har en mindre marknadsandel än huvudkonkurrenterna.

Kaupthing Bank kommer att driva SPRON som en egen enhet inom banken, och har ambitionen att ytterligare stärka dess ställning.

Förhandlingarna mellan SPRONs styrelse och Kaupthing Bank inleddes i helgen och avsåg värderingsfrågor och framtida organisation för SPRON. Planerna förutsätter även godkännande av isländska finansinspektionen, konkurrensmyndigheterna samt stämmobeslut i SPRON (grundkapitalägarna) samt att Kaupthing Banks stämma fattar beslut om nyemission.

Slutligen förutsätts genomförande av due diligence av SPRONS balansräkning. Detta förväntas vara klart i februari 2004.

För vidare information kontakta: Hreidar Már Sigurdsson, CEO, on +354 525-6101