Ålandsbanken Sverige AB

Kaupthing Banks delårsrapport för första halvåret 2004

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 08:54 CEST

Resultat efter skatt ISK 6 158 miljoner (SEK 637 miljoner)


Kaupthing Bank redovisar ett resultat efter skatt på ISK 6 158 miljoner (SEK 637 miljoner) för första halvåret 2004 vilket motsvarar en ökning med 100,9 procent jämfört med samma period 2003.
Resultatet efter skatt uppgick till ISK 3 508 miljoner (SEK 363 miljoner) för andra kvartalet 2004, vilket motsvarar en ökning med 107,7 procent jämfört med samma period 2003.
Vinst per aktie var ISK 14,1 (SEK 1,46) för första halvåret 2004, jämfört med ISK 7,5 (SEK 0,78) för samma period föregående år.
Avkastning på eget kapital uppgick till 27,8 procent första halvåret 2004, jämfört med 19,4 procent under första halvåret 2003.
Rörelsens intäkter uppgick under första halvåret 2004 till ISK 20 073 miljoner (SEK 2 076 miljoner), vilket motsvarar en ökning med 41,5 procent jämfört med samma period föregående år.
Rörelsens kostnader under första halvåret 2004 uppgick till ISK 10 292 miljoner (SEK 1 065 miljoner), en ökning med 13,4 procent jämfört med samma period föregående år. K/I-talet minskade från 64,0 procent till 51,3 procent.
Kaupthing Bank slöt ett avtal om förvärv av den danska banken FIH. Kostnaden för förvärvet är cirka ISK 84 miljarder (SEK 8,7 miljarder).
Moody's Investors Service utvärderar Kaupthing Banks kreditbetyg för möjlig höjning till följd av offentliggörandet av förvärvet av FIH.
Kapitalförvaltningsföretaget New Bond Street Asset Management etablerades i London.


Kommentarer till resultatet

Hreidar Már Sigurdsson, koncernchef Kaupthing Bank
"Avtalsförbindelsen om att förvärva den danska investmentbanken FIH är en viktig milstolpe för Kaupthing Bank och tar oss mycket närmare vårt mål att bli en av de ledande investmentbankerna i Norden. Förvärvet, som vi avser att slutföra i september, kommer att innebära betydande förändringar för Kaupthing Bank vars tillgångar kommer att fördubblas, och för vilken Danmark kommer att ersätta Island som bankens viktigaste enskilda marknad. Som en del i finansieringsprocessen har banken sålt förlagslån till internationella investerare och kommer snart att göra en nyemission till aktieägarna. Bankens senaste resultat visar att den underliggande verksamheten är stark och att en solid plattform nu finns på plats på vilken våra medarbetare ytterligare kan utveckla aktiviteter."

Sólon R. Sigurdsson, koncernchef Kaupthing Bank
"Bankens verksamhet förblir stark och avkastningen på eget kapital för första halvåret var 27,8 procent vilket är mycket tillfredsställande. Bankens K/I-tal fortsätter att sjunka och föll under det andra kvartalet under 50% för första gången. Minskningen i K/I-talet motsvarar den rationalisering och ökade effektivitet som uppnåtts i samband med samgåendet mellan Kaupthing Bank och Búnadarbanki Íslands för drygt ett år sedan. Detta är en framstående prestation som visar att samgåendet definitivt var ett steg i rätt riktning i och med att bankens resultat har mer än fördubblats, samtidigt som antalet anställda varit så gott som oförändrat. Dessa resultat visar återigen på samgåendets stora framgång, och understryker vilken enastående sammansättning av medarbetare banken har."

Pressmeddelande http://hugin.info/133944/R/954010/135975.pdf

Delårsrapport http://hugin.info/133944/R/954012/135977.pdfYtterligare information
För ytterligare information angående resultatet kontakta, Hreidar Már Sigurdsson, koncernchef och Sólon R. Sigurdsson, koncernchef på tel: +354 444 6108, eller Jónas Sigurgeirsson, IR-ansvarig (ir@kaupthing.net), tel: +354 444 6112.

Information om Kaupthing Bank finns på bankens hemsida www.kaupthing.se