Ålandsbanken Sverige AB

Kaupthing Banks delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 08:33 CEST

Resultat efter skatt ISK 11 705 miljoner (SEK 1 211 miljoner)

Resultat efter skatt för årets första nio månader var ISK 11 705 miljoner (SEK 1 211 miljoner), vilket motsvarar en ökning med 130,5 procent jämfört med samma period 2003.
Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till ISK 5 547 miljoner (SEK 574 miljoner), vilket motsvarar en ökning med 175,4 procent jämfört med samma period 2003.
Vinsten per aktie för årets första nio månader var ISK 25,8 (SEK 2,67), jämfört med ISK 12,5 (SEK 1,29) samma period föregående år.
Avkastningen på eget kapital uppgick till 32,5 procent för årets första nio månader 2004, jämfört med 21,2 procent samma period 2003.
Rörelsens intäkter uppgick under de första nio månaderna 2004 till ISK 34 414 miljoner (SEK 3 561 miljoner), en ökning på 54,3 procent från samma period föregående år.
Rörelsens kostnader under årets första nio månader 2004 uppgick till ISK 16 464 miljoner (SEK 1 704 miljoner), en ökning med 22,7 procent samma period i fjol. K/I-talet minskade från 60,2 procent till 47,8 procent.
Totala tillgångar uppgick till ISK 1 522 miljarder (SEK 157 miljarder) den 30 september 2004 vilket är en ökning med 172,4 procent sedan årets början.
Förvärvet av den danska banken FIH slutfördes. FIH konsolideras från 1 juli 2004.
I augusti ökades aktiekapitalet med 110 137 128 aktier genom en nyemission med företrädesrätt. Marknadsvärdet på aktierna uppgick till ISK 39,6 miljarder (SEK 4,1 miljarder). Syftet var att finansiera förvärvet av den danska banken FIH.
I oktober ökades aktiekapitalet med 110 000 000 aktier i en placering till institutionella investerare. Marknadsvärdet av dessa aktier uppgick till ISK 52,8 miljarder (SEK 6,1 miljarder). Syftet var att stärka bankens kapitalbas.

Kommentarer till resultatet

Hreidar Már Sigurdsson, koncernchef Kaupthing Bank
"Detta var ett starkt resultat för Kaupthing Bank på många sätt. En viktig milstolpe nåddes när förvärvet av FIH slutfördes i slutet på september. Affären har mer än fördubblat bankens balansomslutning som ökat från ISK 649 miljarder i förra kvartalsrapporten till ISK 1 522 miljarder. Deltagandet i den nyemission med företrädesrätt som genomfördes i samband med förvärvet var utmärkt och över 96 procent av aktieägarna utnyttjade sin företrädesrätt. Dessutom var emissionen till institutionella placerare i mitten på oktober framgångsrik. De nuvarande resultaten är högst tillfredsställande. Banken redovisar ett rekordhögt nettoresultat detta kvartal. Intäkterna från FIH, bankens största dotterbolag, inkluderas nu i resultatet för första gången, och FIH har utvecklats väl."

Sólon R. Sigurdsson, koncernchef Kaupthing Bank
"Banken har levererat en gedigen utveckling. Avkastningen på eget kapital för årets första nio månader var 32,5 procent, vilket väl överträffar bankens mål. K/I-talet fortsätter sjunka och ligger under 50 procent för andra kvartalet i följd. Kaupthing Banks entré på den isländska bolånemarknaden, som inleddes med att erbjuda mer attraktiva lån än statliga bolånefondens, har varit mycket lovande. Vårt mål är att ta en bra andel av denna marknad, som fram till idag har varit helt i statliga händer och det verkar som om detta mål kan kunna nås förr snarare än senare."

Pressmeddelanden: http://hugin.info/133944/R/966099/140386.pdf
Delårsrapport: http://hugin.info/133944/R/966094/140382.pdf

För ytterligare information angående resultatet kontakta: Hreidar Már Sigurdsson, koncernchef och Sólon R. Sigurdsson, koncernchef på tel: +354 444 6108, eller
Jónas Sigurgeirsson, IR-ansvarig (ir@kaupthing.net), tel: +354 444 6112.