Ålandsbanken Sverige AB

Kaupthing Liv- och fondförsäkringsbolagsanalys 2005Q4

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:07 CET

De starka drar ifrån i Kaupthing Pension Consultings senaste livbolagsrankning

De tre starkaste livbolagen, AMF, Skandia Liv och SEB Liv Gamla (stängt för nyteckning) drar ifrån sina konkurrenter. Det visar Kaupthing Pension Consultings nya rankning av livbolagen.

- Den starka börsutvecklingen under fjolårets sista kvartal gör att utvecklingen accelererar. De redan starka livbolagen visar förbättrade nyckeltal, medan marknadens svagare bolag står och stampar, säger Dick Simonsson, ansvarig för Kaupthing Pension Consulting.

- SEB Trygg Liv Nya ligger nu längst ned i vår rankning. Det är hög tid för SEB Trygg Liv Nya att erbjuda sina livsparare ett långsiktigt fungerande alternativ. Det finns flera tänkbara möjligheter - ett kan vara att öppna det gamla livbolaget. SEB Trygg Liv Nya kan inte ge sina kunder möjlighet till ett bra pensionssparande, säger Dick Simonsson.

- De bolag som har störst potential att höja sin återbäring är Skandia Liv och SEB Trygg Liv Gamla. Länsförsäkringar Liv har med sin höjning till 9 procent kommit upp på en nivå som bolaget kommer att få svårt att försvara i en vikande marknad.

I den senaste rankningen av livbolagen från Kaupthing Pension Consulting är förändringarna få i jämförelse med den förra rankningen från november 2005. AMF Pensions förstaplats är ohotad. SEB Trygg Liv Nya har tagit över sistaplatsen från Salus Ansvar, vars kunder har erbjuds att flytta sitt pensionskapital till SEBs Fondförsäkring eller Garantiförsäkring.

Den underliggande analysen visar att de starka bolagen drar ifrån. Bolag med en hög andel aktier i sina portföljer gynnas när utvecklingen på börsen är stark.

I Kaupthing Pension Consulting analys av fondförsäkringsbolagen tar Robur fondförsäkring plats vid SEB Trygg Liv på listans första plats.

- Robur är ett intressant bolag med stor potential, vi ser gärna att bolaget utvecklar sin affär mot tjänstepensionsmarknaden, säger Dick Simonsson.

SEB Trygg Liv behåller första platsen och är fortfarande det bästa alternativt för den aktiva spararen. Detta beror framförallt på ett brett fondutbud.

- SEB Trygg Liv erbjuder kunderna bäst möjlighet att skapa effektiva fondportföljer i så väl positivt som negativt börsklimat, säger Dick Simonsson.

Skandia, som fått kritik i tidigare analyser, ligger kvar på en sjätte placering. Efter Skandias senaste utrensning av fonder har performance vikit i det kvarvarande utbudet. Bolaget erbjuder alltjämt sina sparare en bra möjlighet till riskspridning.

För ytterligare information kontakta:
Dick Simonsson, ansvarig för Kaupthing Pension Consulting AB
Telefon: 08 - 791 49 31, 0708 - 500 306
Mail: dick.simonsson@kaupthing.se