Ålandsbanken Sverige AB

Kaupthing Sverige AB säljer Kaupthing Bank Sverige AB & övriga dotterbolag

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2009 09:04 CET

I dag har de tidigare kommunicerade förhandlingarna med Ålandsbanken om att förvärva delar av Kaupthing Bank Sverige AB, Kaupthing Fonder AB och Alpha Asset Management Company resulterat i ett bindande avtal från båda parters sida. Säljare är Kaupthing Sverige AB som kommer att fortsätta vara ett helägt dotterbolag till Kaupthing hf.

"Det är naturligtvis mycket glädjande att den här affären nu slutligen blir klar. Det är också mycket viktigt att notera att Riksbanken nu kommer att få tillbaka hela den kredit, inklusive ränta, som gavs Kaupthing Bank Sverige AB i samband med den finansiella oron i höstas" Säger Christer Villard, Styrelseordförande i Kaupthing Sverige AB

Vidare säger Christer Villard: "Affären är bra för Island, för Ålandsbanken och den bästa tänkbara lösningen för personalen i Kaupthing Bank Sverige. Ålandsbanken betalar 414 Mkr för förvärvet vilket motsvarar ca. 50 % av det egna kapitalet. Det måste betraktas som ett rimligt pris för både köpare och säljare i denna marknad."

Till ny Tf VD för Kaupthing Bank Sverige AB har idag utsetts Mats Andersson, tidigare vice VD och chef för Private Banking & Asset Management.

"Mats har en gedigen erfarenhet från den här typen av verksamhet då han redan på 80-talet var med o grundade Aragon Fondkommission AB. Jag vill samtidigt tacka den avgående VDn Robert Charpentier för ett mycket gott arbete och särskilt, under de sista månaderna, under mycket svåra förutsättningar." fortsätter Christer Villard

För ytterligare information, kontakta gärna:
Christer Villard, Styrelseordförande Kaupthing Sverige AB, Tel: +46 8 791 47 83