Pro+Fit Health AB

Kavli AB väljer Pro+Fit som leverantör av hälsoundersökningar

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 16:21 CEST

Kavli AB har tidigare anlitat Pro+Fit för hälsoutveckling i form av en viktgrupp där 15 medarbetare deltagit. Dessutom har kocken på företagets restaurang haft en genomgång med Pro+Fit's kostrådgivare Ulrika Davidsson. Ulrika har också utformat förslag till restaurangens frukost- och lunchmenyer. Nu i höst önskar Kavli genomföra hälsoundersökningar där coachning kring livsstil har en framskjuten plats och väljer Pro+Fit som leverantör. Detta då våra hälsoundersökningar alltid har som syfte att individen, förutom  information om hur hälsan är i nutid, ska få tillgång till strategier och redskap för hur hållbar hälsa ska upprätthållas i framtiden.

Pro+Fit Health AB drivs idag av 10 entreprenörer som alla är specialister inom sina specifika områden. Företaget samarbetar med To Care Corp, Nyvana Företagsmassage AB och Access Rehab AB. Pro+Fit Health har även ett nätverk med 13 utvalda specialister, som också är entreprenörer.Bolaget startade sin verksamhet i januari 2011 och levererar behovsanpassade hälso- och organisationstjänster som bidrar ett hundratal kunders bästa möjliga hälsa och produktivitet.