Elvenite AB

Kavli Group Väljer Elvenite

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2011 15:05 CEST

Livsmedelstillverkaren Kavli Group med enheter i Sverige, Norge, Danmark, UK har efter en omfattande utvärdering valt Elvenite AB som sin Business Intelligence partner.

Avtalet innebär att Elvenite tillsammans med Kavli Group genomför ett globalt projekt med syfte att öka effektiviteten och affärsnyttan inom bolagets samtliga affärsprocesser.

Parterna kommer att utforma och implementera en enhetlig Business Intelligence-strategi för Kavli. Genom att med högre precision mäta och analysera olika aspekter av gruppens affärsprocesser kommer Kavli att kunna effektivisera styrningen av verksamheten och accelerera förbättringsarbetet i hela koncernen. Ett viktigt hjälpmedel i detta arbete är analysverktyget QlikView. 

Cecilie Bertelsen, Projektledare Kavli Group kommenterar:

Vi har valt Elvenite för detta uppdrag beroende på att de kombinerar ett djupt verksamhetskunnande med kompetens inom både Movex/M3 och QlikView.

Målet med projektet är att för bättra utnyttjande av vårt affärssystem M3, samt att reducera antalet verktyg och undvika dubbelarbete. Vi kommer att få en ökad tillgänglighet till affärssystemet och till rapporter.

Kavli ser på QlikView som ett kraftfullt verktyg som gör det komplexa enkelt, möjliggör realtidsanalyser och förenar multipla datakällor. Kavli har stora förväntningar på projektet och det vi sett hittills har redan överträffat våra förväntningar.

Johan Gotting, VD Elvenite AB säger:

Vi är naturligtvis stolta och inte minst ödmjuka inför det förtroende Kavli har visat oss. Med denna affär stärker Elvenite sin position som en kvalificerad samarbetspartner till företag inom Livesmedelbranschen som vill maximera effektiviteten i sina affärsprocesser och nyttan av sina affärskritiska system.

Elvenite levererar kvalificerade konsult och supporttjänster till företag som vill förbättra och effektivisera sina verksamhetsprocesser. Oavsett om det gäller Affärssystem, Sociala Intranet eller Business Intelligence väljer allt fler kunder smarta lösningar från Elvenite. Vi är officiell samarbetspartner till Lawson, QlikView och MindTouch.