Svensk Handel AB

Kaxighetsindikatorn ökar kraftigt

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:43 CEST

Handelsbarometerns augustimätning visar att temperaturen i den heta detaljhandeln inte ser ut att sjunka.

Fyra av tio handlare förutspår att försäljningen i den egna butiken kommer att öka mer än i detaljhandeln i stort och därmed ta marknadsandelar. Handelsbarometerns kaxighetsindikator ökar därmed kraftigt denna månad.

Vad gäller förväntningarna på sysselsättningen i detaljhandeln i stort är dessa fortsatt positiva.

– Vi står inför en höst med osäkerhet både vad gäller räntebesked och eventuella lättnader för företagen. Trots detta kan vi med glädje se att förväntningarna på sysselsättningen inom detaljhandeln är fortsatt positiva, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Augusti är näst efter december, den månad då svenska folket spenderar mest pengar i handeln. Anledningen anses bland annat vara nya varor i butikerna, turister samt nystart inför det kommande arbets- och skolåret.

För mer information se augusti månads Handelsbarometer.

________________________________________________________________________

För eventuella frågor och intervjuer kontakta:Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel 08-762 77 50, 070-642 00 16

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, 08-762 77 03, 070-290 23 06
Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 500 medlemsföretag med sammanlagt 20 000 arbetsplatser, där 250 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg.


Margareta Ternell
Pressekreterare Svensk Handel
+46 8 762 77 50, +46 706 42 00 16
margareta.ternell@svenskhandel.se