Krisberedskapsmyndigheten

KBM utlyser forskningsmedel för maritim lägesbild i samarbete med USA

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 13:00 CEST

Sedan några år tillbaka bedriver Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ett samarbete inom säkerhetsforskning tillsammans med Department of Homeland Security (DHS) i USA.

Som ett led i det samarbetet har KBM tillsammans med DHS gjort en inventering av gemensamma behov inom området Maritime Domain Awareness, MDA (maritim lägesbild).

Behovsanalysen gjordes i juni och juli 2008 och analysen resulterade i ett antal områden som bedöms sakna eller brista i förmågan att genomföra eller vidta åtgärder, på engelska kallade "capability gaps".

KBM utlyser därför medel för att utarbeta förslag till samverkansprojekt inom avtalet med Department of Homeland Security, DHS. I ansökningarna kan även verifierande pilotstudier ingå. KBM bedömer att respektive utförare kan komma att få i storleksordningen 700 000 kronor till sitt förfogande.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2008.

Läs mer om KBM:s arbete med säkerhetsforskning och hur man kan ansöka om medel inom området Maritime Domain Awareness, MDA (maritim lägesbild) på KBM:s webbplats.
www.krisberedskapsmyndigheten.se/forskning

Fakta KBM:s forskningsarbete

KBM vill stärka arbetet med samhällets krisberedskap genom utveckling av krishanteringsförmågan och kunskaper om hot, risker och sårbarheter. För att stimulera kunskapsutvecklingen inom dessa områden finansierar KBM forskning för cirka 60 miljoner kronor per år.
KBM:s forskningsfält är brett och omfattar forskning inom många vetenskapliga discipliner och kännetecknas av att det är mångvetenskapligt, behovsmotiverat och långsiktigt.
www.krisberedskapsmyndigheten.se/forskning

Fakta Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.

Myndigheten, som bildades 2002, sorterar under Försvarsdepartementet och har cirka 250 anställda i Stockholm och Sollefteå.

http://www.krisberedskapsmyndigheten.se

Kontaktpersoner:

Svante Ödman, forskningssamordnare KBM
Tfn 08-593 7113 25, 073-026 13 25

Petra Vesterlund, forskningssamordnare KBM
Tfn 08-593713 50, 073-026 13 50

Erik Löfgren, pressansvarig KBM
Tfn 08-593714 42, 073-026 14 42