Kristdemokraterna, KD

KD: ÅLDRANDE FÅR INTE VARA EN VÄNTAN PÅ DÖDEN

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 15:40 CET

I dag presenteras en rapport från länsstyrelsen som avslöjar stora brister inom äldreomsorgen. Den fysiska omvårdnaden är bra, men tillvaron för många seniorer är trist och händelselös. Många äldre sitter bara och väntar på måltiderna.

– Det här är konsekvensen av en politik som inte ser till hela människan. Att bli äldre får inte vara en fråga om att undvika lårbensbrott i väntan på döden. Alla har rätt till ett värdigt åldrande. Det säger Ewa Samuelsson (kd) som är vice ordförande i Stockholms stads äldreberedning och gruppledare för kristdemokraterna i Stadshuset.

– Omvandlingen av servicehus till seniorbostäder har varit okänslig och berövat många äldre möjligheten till gemenskap. Samlingssalar, restauranger och aktiviteter har försvunnit. Konsekvenserna ser vi i länsstyrelsens rapport.

– Nu är det dags att fundera över hur det ska vara möjligt att bygga upp det som vänsterkartellen i Stockholm har rivit ner. Servicehusomvandlingen har sent omsider stoppats. Nu gäller det också att införa en värdighetsgaranti som klargör vilket ansvar som kommunen har. De äldre ska veta vad som gäller och kunna utkräva ansvar om kvaliteten på maten är dålig, om kulturella aktiviteter saknas och om det inte finns ordentliga möjligheter till gemenskapslokaler.

– För äldre som bor hemma är det också viktigt att försöka hitta olika vägar till gemenskap, exempelvis matlag där man äter tillsammans.

För mer information:

Ewa Samuelssson (kd)
Gruppledare (kd)
Stockholms stad
mobil. 070-472 99 07
ewa.samuelsson@kristdemokraterna.se

Patric Rylander (kd)
pressansvarig
tel. 08-508 299 15
mobil. 070-472 99 15
patric.rylander@kristdemokraterna.se