Kristdemokraterna, KD

Kd kräver att riksdagen lagstiftar om kvinnojourer

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:33 CEST

– Frågan om kommunernas stöd till kvinnojourerna har dragits i långbänk länge nog. För att få ett slut på denna utdragna process kommer jag idag att kräva att riksdagen återförvisar socialutskottets betänkande så att det förslag till lagändring som Kristdemokraterna lagt fram kan beredas och träda i kraft till sommaren.

Det sa Maria Larsson, Kristdemokraternas vice partiledare, på onsdagen.

– Kristdemokraterna har föreslagit att 5 kap 11 § i socialtjänstlagen skärps från att vara vad som kallas ett ”bör krav” till att bli ett ”ska krav” för kommunerna. Det skulle ställa krav på alla kommuner att stödja kvinnojourer. Olyckligtvis har detta förslag fallit mellan stolarna i utskottets arbete och trots att vårt motionsyrkande har behandlats så har frågan om en lagändring inte beretts. Det betänkande som riksdagen behandlar idag bör därför återförvisas till utskottet.

Kristdemokraternas förslag till ny formulering av 5 kap. 11 §
socialtjänstlagen: ”Socialnämnden skall verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden skall härvid särskilt beakta att kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för hot, våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.”

Enligt 4 kap 10 § riksdagsordningen är det möjligt för riksdagen att återförvisa ett ärende till utskottet för ytterligare beredning om minst en tredjedel av de ledamöter som deltar i omröstningen stödjer ett sådant förslag.

För mer information:
Maria Larsson
riksdagsledamot
tel. 08-786 48 10
mobil. 070-343 95 84

Magnus Kolsjö
politiskt sakkunnig
tel. 08-786 66 33
mobil. 076-527 25 72

Susanne Ahlström
pressekreterare
tel. 08-786 51 49
mobil. 070-527 25 73

hemsida:
www.kristdemokraterna.se