Kristdemokraterna, KD

Kd presenterar nytt landsbygdspolitiskt program: Vi hör hur det mullrar i byarna

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 13:11 CEST

- Landsbygdens problem och möjligheter måste på ett tydligare sätt en hittills uppmärksammas i maktens korridorer. Idag presenterar vi Kristdemokrater vårt landsbygdsuppror. Vi tar ett brett grepp på de frågor som befolkningen i lands- och glesbygd brottas med.

Det sa Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och Sven-Gunnar Persson, talesperson i miljö- och landsbygdsfrågor när de presenterade Kristdemokraternas partistyrelses förslag till ny landsbygdspolitik på
2006 års Landsbygdsriksdag i Borås på fredagen.

- Landsbygdsbefolkningen måste återfå sin rättmätiga del av makten, tryggheten och de ekonomiska utvecklingsmöjligheterna.

Några av våra nya förslag i programmet är att:

- Det avgörande ansvaret för hur medlen för EU:s strukturfonder används ska ligga på regional och kommunal nivå. Det ska inte beslutas av staten som idag.

- Kommunerna bör ges full rätt att besluta över strandskyddet.

- Vi vill återställa det statliga stödet till organisationen ”Folkrörelserådet hela Sverige ska leva”.

- Vi föreslår att momsen på bensin och andra drivmedel sänks från 25 till
12 procent. Mer pengar bör går till att underhålla vägar och järnvägar.

- Vi vill förbättra företagsklimatet för hela landet och återställa bankernas förmånsrätt vid företagsinteckningar till 100 procent. Detta för att underlätta för de företag som nu har svårt att få tillräckliga krediter.

- Vi vill anpassa avgifterna för livsmedels- och djurskyddstillsyn till verksamhetens omsättning och låta avgifter för rutininspektioner endast tas ut för tillsynsbesök som verkligen äger rum.

- Vi vill sänka skatten på diesel rejält och öka anslagen till EU:s landsbygdsutvecklingsprogram. Svenska bönder måste få likvärdiga konkurrensvillkor med sina kollegor i övriga Europa.

- Vi vill öka flexibiliteten för familjerna och införa ett kommunalt vårdnadsbidrag så att föräldrarna kan få stöd till sin barnomsorg även när de själva tar hand om sina egna barn.

- För att öka närheten och skapa möjlighet till snabba och förebyggande insatser vill vi kommunalisera polisen. Vi motsätter oss också att de små tingsrätterna läggs ner.

- Vi vill införa en generell rätt till skyddsjakt på rovdjur inom ett avstånd på 200 meter från bostadshus samt inhägnad betesmark och vilthägn.


För mer information:

Sara Malmgren
Pressekreterare
tel. 08-786 43 45
mobil. 0705-35 07 87
[ mailto:sara.malmgren@kristdemokraterna.se
]sara.malmgren@kristdemokraterna.se

www.kristdemokraterna.se