Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

KDU: Belöning utan prestation?

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2005 10:53 CEST

-Att IAEA får Nobels fredspris är anmärkningsvärt, säger KDU:s förbundspresidie i en kommentar till fredspriskommitténs beslut.

-Den norska Nobelkommitténs motivering är att man söker sätta världens makthavare under press och få ny fart på nedrustningen, men KDU ifrågasätter grunderna på vilka man tilldelat FN-organet IAEA fredpriset.
- Är det inte meningen att den belöning som ett pris i denna klass innebär fås för väl genomfört arbete? Den senaste utvecklingen i Iran med sitt hemliga kärnvapenprogram liksom i Nordkorea har bekräftat IAEA:s tillkortakommande gällande arbetet för en säkrare värld. Det är dessutom naivt att tro att diktaturstater som tex Iran och Nordkorea skulle påverkas av att FN–organet nu fått Nobels fredspris.
-För alla som tror på fred och säkerhet måste omintetgörande av kärnvapen hos diktatoriska makter vara nummer ett på dagordningen. Ett misslyckade av detta kräver eftertankte och nya krafttag - inte gratulationer, avslutar KDU:s förbundspresidium.

För mer information:
Ella Bohlin
Förbundsordförande


Charlie Weimers
1:e vice förbundsordförande


Martin Källstrand
2:e vice förbundsordförande

Fredrik Hardt
Pressekreterare
0765-272533

Erik Nilsson
Förbudssekreterare
0765-27 25 34
www.kdu.se