Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

KDU: Fel att tumma på värnplikten

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:33 CEST

- Jag är mycket orolig över smygutvecklingen emot en yrkesarmé som nu pågar. Erfarenheter visar tydligt att en värnpliktsarmé, med all den civila kunskap som de värnpliktiga tar med sig in i organisationen, både är mer effektiv och bättre på att upprätthålla etiska värden än en yrkesarmé, säger Ella Bohlin förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Insikten om vikten av att vi har värnplikt som grund för vårt försvar borde öka, inte minska, när Sverige tar ett allt större ansvar med fredsbevarande insatser i andra länder. Den typen av civila insatser som dessa operationer ofta involverar sköts bäst av personer som har lång livserfarenhet och olika yrkesbakgrunder inte av yrkessoldater.

I de internationella operationer som Sverige deltar och deltagit i har våra insatser varit uppskattade. När det gäller att klara av krishanteringsuppgifter; förtroendeskapande, konfliktförebyggande, humanitära, och fredsbevarande uppgifter visar vi prov på styrka.
- Jag är övertygad om att detta har att göra med den breda sammansättning av personal från olika bakgrund och med en civil förankring som vi får genom värnplikten.

- Det finns också en viktig princip inbyggd i värnpliktssystemet som inte bör gå förlorad, nämligen att försvaret av Sverige är en gemensam medborgerlig angelägenhet för hela folket. På samma sätt som vi alla har vissa rättigheter så som medborgare har vi också alla skyldigheter. Avskaffar vi värnplikten undermineras denna princip, avslutar Ella Bohlin.


För mer information:
Ella Bohlin
Förbundsordförande
0765-27 25 32

Simon Westberg
Förbundssekreterare
0765-27 25 33


www.kdu.se