Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

KDU Göteborg: Inför trängselskatt för ett grönare Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 08:59 CET

Under helgen har Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Göteborg haft stämma med val av styrelse och motioner. Många av motionerna behandlade de viktiga miljöfrågorna och hur vi ska få ett grönare Göteborg. Stämman tog bland annat ställning för trängselskatt i Göteborg, för spårbunden trafik till västra Hisingen och mot en sänkning av bensinskatten. Motionerna kommer nu att skickas vidare till Kristdemokraternas stämma i mars.

- Det är mycket glädjande att KDU Göteborg tydligt har tagit ställning för en grönare stad med mindre bil- och bensinberoende där istället kollektivtrafiken spelar en större roll. Med tanke på den kristdemokratiska förvaltarskapstanken är denna utveckling den enda rimliga och det är nu dags att vi åter igen blir ett parti som slåss för miljön, säger Erik Granberg, ordförande för distriktet.

Distriksstämman valde också styrelse för det kommande året. Till ordförande omvaldes Erik Granberg. Nya ledamöter i styrelsen är Therese Wahlberg, Rebecka Hagman och Jakob Wahlberg.

- Det är ett spännande år vi har framför oss. Mycket av Alliansregeringens politik kommer bli verklighet och det ser vi med förväntan fram emot. Vi kommer dock inte vara tysta åhörare utan noggrant bevaka att våra utlovade vallöften hålls, och att miljöpolitiken kommer högt upp på dagordningen.

KDU Göteborg


Matilda Stålbert

Matilda@kdu.se
070- 44 12 653