Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

KDU köper utsläppsrätt

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 11:03 CET

För att minska koldioxidutsläppen har EU börjat handla med utsläppsrätter. Nyligen köpte KDU Göteborg en utsläppsrätt på ett ton. Nu är det KDU Riks tur att bidra till en bättre miljö genom att köpa ytterligare en utsläppsrätt, som förstås inte kommer att utnyttjas.

-Jag vill uppmana alla KDU:s distrikt och lokalavdelningar att köpa utsläppsrätter. På så sätt kan vi visa att vi tar förvaltarskapstanken på allvar, säger KDU:s ordförande Ella Bohlin.

Jordens medeltemperatur stiger på grund av växthuseffekten. Detta får bland annat till följd att de stora glaciärerna smälter och den ekologiska balansen rubbas. FN:s klimatpanel IPCC,som består av ett stort antal framstående klimatforskare från många olika länder, har slagit fast att människan genom den omfattande användningen av fossila bränslen orsakat en hastigt ökning av mängden koldioxid i atmosfären.

Felet som den förra socialdemokratiska regeringen gjorde var att är man inte brydde sig om att skapa goda förutsättningar för miljödriven utveckling. Statsmakten krävde ha kontroll över marknaden och det fanns inte plats för nytänkande inom miljöområdet. Förutsättningarna för en bättre miljöpolitik har ökat med maktskiftet.

- Miljöfrågorna går att lösa inom marknadsekonomins ram. Handel med utsläppsrätter är ett effektivt redskap att minska föroreningar. Men systemet kan utvecklas. Idag finns bara utsläppshandel för den tunga industrin inom EU. Alliansregeringen borde snarast ta initiativ för att etablera fler marknader för olika utsläppsrätter. Överlåtelsebara utsläppsrätter bör användas för så många ämnen som möjligt när detta är lämpligt som till exempel svavel, kväve och fosfor, avslutar Ella Bohlin.

För mer information:
Ella Bohlin
Förbundsordförande
0765-27 25 32

Fredrik Hardt
Pressekreterare
0765-27 25 33

www.kdu.se