Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

KDU ställer sig bakom uppropet: Låt Tejics få stanna!

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 10:41 CET

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Riks
Pressmeddelande
Stockholm den 17 mars 2006


- Det var just familjer som Tejic som avsågs få stanna i Sverige efter det att socialdemokraterna kommit överens med samarbetspartierna om en tillfällig lag som ger alla gömda flyktingfamiljer en ny prövning. Det är paragrafrytteri att några timmars utflykt till Norge ska vara avgörande för om en familj får stanna eller inte, säger KDU:s förbundsstyrelse i ett gemensam kommentar till avvisningsbeslutet.

- KDU ställer sig nu som organisation bakom det upprop som startats för familjen då vi anser det vara orättfärdigt att avvisa familjen bara för att man lämnade Sverige i åtta timmar och reste till Oslo.

- Lagstiftarens syfte var inte att avvisa för mycket tillfälliga utlandsresor och en sådan ska alltså inte diskvalificera någon för en generös prövning. Man måste ha ett bredare perspektiv och här göra tolkningen att familjen befunnit sig lång tid i Sverige, då barnen går i skolan och det språk de pratar är svenska. Därför kräver vi att familjen Tejic ska få stanna i Sverige, avslutar KDU:s förbundsstyrelse.


För mer information:
Ella Bohlin
Förbundsordförande
0765-27 25 32

Fredrik Hardt
Pressekreterare
0765-27 25 33


www.kdu.se