Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

KDU välkomnar en utvärdering av vårdnadsbidraget

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 17:26 CEST

I fredags lämnade partiledare Göran Hägglund besked om att även vårdnadsbidraget ska omprövas i Kristdemokraternas utvecklingsarbete. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet välkomnar det beskedet.  De medel som Kristdemokraterna använder för att nå sina mål måste ses över. Det är ju målen som är väsentliga, inte vilka medel som används för att nå dem, säger Ebba Busch, 1:e vice förbundsordförande för KDU.

- Målet med vårdnadsbidraget har varit att öka egenmakten hos Sveriges barnfamiljer och att sätta en gräns för vilken makt politiker ska ha över vilken barnomsorg föräldrar väljer för sina barn. Det målet har inte till fullo uppfyllts genom vårdnadsbidraget.

- Det är beklagligt att Hägglund ännu inte lyft fram något alternativ till vårdnadsbidraget. KDU:s förslag är att utreda möjligheten till ett barnavdrag som skapar verklig rättvisa mellan de olika barnomsorgsalternativen, avslutar Ebba Busch.

För er information: Ebba Busch 1:e vice förbundsordförande för KDU 0734-01 56 12
Simon Westberg Förbundssekreterare 0765-27 25 33

www.kdu.se