Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen bjuder in till presseminarium

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:13 CEST

Fredag 14 oktober

Nu avgörs EU:s nya kemikalielagstiftning
Får vi säkrare kemikalier – eller sämre kontroll?

Förhandlingarna om den nya kemikalielagstiftningen, REACH, är inne i ett intensivt skede. Berörda utskott i parlamentet har lämnat sina ståndpunkter. I november ska Europaparlamentet rösta. Utgången är oviss. Får vi säkrare kemikalier – eller en urvattnad lagstiftning med sämre skydd för hälsa och miljö än idag?

Sverige och Kemikalieinspektionen har sedan EU-inträdet 1995 arbetat för en reviderad och förbättrad kemikalielagstiftning. KemI:s experter medverkar sedan flera år i förberedelserna för den kommande lagstiftningen och lämnar underlag till regeringen. Seminariet ger senaste nytt, fakta och bakgrund om en av de största och mest omstridda lagrevideringarna i EU:s historia.

Medverkar gör:
Ethel Forsberg, generaldirektör, KemI.
Per Bergman, miljöråd i Bryssel (tjl. chefsjurist på KemI).
Jan Hammar, chef avd. för riskbedömning, ansvarig för REACH-arbetet på KemI.
Sten Flodström, registrering av ämnen.
Lars Gustafsson, ämnen i varor, tillstånd, begränsning.
Ivar Lundbergh, utvärdering av ämnen.

Tid: Fredag 14 oktober kl 10.00–12.00. Kaffe & smörgås kl 9.30.
Plats: Kemikalieinspektionen.
Lokal: Havet. Plan 1, Esplanaden 3 A, Sundbyberg.

För karta se www.kemi.se


Presskontakt och anmälan:
Carin Törner
Tel: 08-519 41 217
Mobil: 070-429 39 08
E-post: carin.torner@kemi.se

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Webbplats: www.kemi.se