Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen förbjuder Teknikmagasinets försäljning av farliga drinkpinnar

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 10:34 CEST

Teknikmagasinet säljer drinkpinnar som innehåller det farliga ämnet butylftalat ett ämne som klassats som giftigt och miljöfarligt. Kemikalieinspektionen (KemI) som tidigare har förbjudit försäljning och marknadsföring av produkter som innehåller ämnet butylftalat, riktar nu ett s.k. saluförbud mot Teknikmagasinet.

Det var hösten 2003 som KemI upptäckte försäljningen. KemI riktade då ett föreläggande mot Teknikmagasinet, ett föreläggande som innebar att innehållet i pinnarna skulle redovisas.

I stället för att redovisa innehållet valde Teknikmagasinet att överklaga föreläggandet till Miljödomstolen. Så länge ärendet inte var avgjort kunde Teknikmagasinet fortsätta försäljningen utan att redovisa något innehåll.
KemI skickade då de aktuella drinkpinnarna på analys. Det visade sig att de innehåller butylftalat. KemI förbjuder därför Teknikmagasinet att sälja de aktuella produkterna.

Butylftalat är ett ämne som är klassat som reproduktionsskadligt. Risken finns att pinnen går sönder och att innehållet hamnar i munnen.

För mer information:
Lena Nohrstedt, 08-519 41 108
Björne Olsson, 08-519 41 242, 070-429 38 93

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
Tel: 08-519 411 00

Webbplats: www.kemi.se