Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen kräver information om kemikalier i varor

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 14:40 CEST

När varor innehåller ämnen som har särskilt farliga egenskaper för hälsa och miljö ska information alltid lämnas till användaren. Det anser Kemikalieinspektionen som den 29 oktober lämnade utredningen Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen till regeringen.

- Bristen på information om vilka farliga kemikalier som ingår i varor är ett stort problem. Det är en flaskhals när det gäller möjligheten för leverantörer och konsumenter att kunna välja bort farliga kemikalier. Jag är glad över att vi börjat bearbeta detta på allvar och kan komma med förslag till hur vi kan gå vidare, säger KemI:s generaldirektör Ethel Forsberg.

Några av de förslag KemI lämnar som svar på uppdraget från regeringen är:

När varor innehåller ämnen som har särskilt farliga egenskaper för hälsa och miljö ska information alltid lämnas till användaren.
För vissa andra farliga ämnen ska information lämnas om de förekommer i varor där ämnen lätt kan frigöras och nå människor eller miljö.
Det bör vara en rättighet att på begäran få veta om det finns farliga ämnen i de varor man köper och använder.
I första hand bör kraven på information omfatta de särskilt farliga ämnena. Produktgrupper som bör prioriteras är sådana som är avsedda att användas av känsliga grupper som t.ex. barn och allergiker, föreslår Kemikalieinspektionen.

KemI bedömer att enbart frivilliga informationssystem inte räcker för att tillräcklig information om farliga ämnen i varor ska lämnas mellan de olika led som tillverkar och använder varor och ut till konsumenterna. Därför behövs regler.

Eftersom varor rör sig fritt inom EU måste regler om information om varors innehåll av kemiska ämnen införas inom hela unionen. Utredningen belyser flera juridiska vägar. En möjlighet som KemI pekar på är att den nya kemikalielagstiftningen (REACH) inom EU utvecklas med krav på information när de farligaste ämnena förekommer i varor.

Regeringen har i höst, mot bakgrund av KemI:s utredning, lagt förslag till hur den nya kemikalielagstiftningen inom EU kan förstärkas i detta avseende.

För mer information kontakta:

Ethel Forsberg, tel 08- 519 41 150, mobil 070-429 38 82,
e-post: ethel.forsberg@kemi.se
Ingela Andersson, tel 08-519 41 119, mobil: 070-429 38 78,
e-post: ingela.andersson@kemi.se
Karin Thorán, tel 08-519 41 156, mobil: 070-767 89 07,
e-post: karin.thoran@kemi.se

Bakgrund: Det andra delmålet i riksdagens strategi för en Giftfri miljö handlar om varor. Målet är att varor ska vara försedda med hälso- och miljöinformation om de farliga ämnen som ingår senast år 2010.


Presskontakt:
Carin Törner
Tel: 08-519 41 217
Mobil: 070-429 39 08
E-post: carin.torner@kemi.se

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Webbplats: www.kemi.se