Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens generaldirektör: Vi behöver en tuff europeisk lagstiftning

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 14:44 CEST

Svenska regler klarar inte arbetsmiljön

I dag saknar vi kunskap om farligheten hos de flesta kemiska ämnen som hanteras i arbetsmiljön. Vi vet inte om de är t.ex. cancerframkallande eller inte. Det finns en beredvillighet från många håll att slå mer vakt om kemikalieindustrin än om t.ex. de anställda i olika typer av industrier, anställda som ska hantera ämnena.
Det sade Kemikalieinspektionens generaldirektör Ethel Forsberg i ett anförande på fredagens arbetsmiljöriksdag i Stockholm.

Hon talade också om den kommande europeiska kemikalielagstiftningen som, om den inte urvattnas i råds- och parlamentsbehandlingar, kan komma att betyda ett steg framåt. I dag finns riskbedömningar gjorda av mycket få ämnen. Den nya lagstiftningen föreslås innebära ett bredare angreppssätt företagen får ett större ansvar att ta fram bedömningar av ett större antal ämnen.

- Den här kunskapen är grundbulten för ett säkrare arbetsliv. Utan ordentlig kunskap om kemiska ämnens farlighet går det inte att ta fram relevanta skyddsåtgärder, fortsatte Ethel Forsberg. Men det förutsätter också att det inte sker en kraftig urvattning av förslaget som ligger i dag. Vi ser med oro på hur politiska ledare i stora länder gör gemensam sak med den europeiska kemikalieindustrin för att försvaga den kommande lagstiftningen.
Hon pekade på att vi behöver en tuff europeisk kemikalielagstiftning för att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Till det räcker inte de nuvarande svenska reglerna. Kemikalier stannar inte inom ett lands gränser.

- För den enskilda människans skull, för den yttre miljöns och för arbetsmiljöns skull måste alla politiska ledare i Europa slå vakt om en lagstiftning som ska föra oss åtminstone en bit på vägen till en giftfri miljö, slutade Ethel Forsberg.

Kontakter för ytterligare information:
Ethel Forsberg
E-post: ethel.forsberg@kemi.se
Tel: 070-429 38 82

Marianne Swahn
E-post: marianne.swahn@kemi.se
Tel: 070-429 38 97

Webbplats:www.kemi.se