Naturvårdsverket

Kemikaliekontroll och miljöinformation i Ryssland

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 10:23 CEST

Efter att under sex år ha medverkat till att bygga upp kemikalielagstiftningen i Estland, Lettland och Litauen, står Ryssland på tur. Naturvårdsverket har anslagit 630.000 kr som ett första led för att undersöka förutsättningarna för att utveckla den ryska kemikaliekontrollen.

Förstudien görs av den svenska Kemikalieinspektionen och Baltic Environmental Forum (BEF, som är en samarbetsorganisation mellan Estland, Lettland och Litauen).

- I Ryssland finns ett stort intresse och behov av att få en bättre hantering och kontroll av kemikalier. Vi ser möjligheter att bygga vidare på Kemikalieinspektionens och BEF:s framgångsrika projekt i de baltiska länderna och som har medverkat till dessa länders EU-anpassning, säger Zofia Tucinska, chef för Naturvårdsverkets internationella projektverksamhet.

I en första fas ska man kartlägga vilka myndigheter i Ryssland som idag ansvarar för lagstiftning och tillsyn av olika kemikaliefrågor samt vilka olika myndigheter och organisationer som bör vara med i en fortsatt utveckling. Därefter ska projektet beskriva vilken typ av information och utbildning som behövs för att Ryssland ska kunna modernisera sin kemikalielagstiftning.

Två miljoner till rysk miljöinformation

Ryssland är ett av de länder som Naturvårdsverket prioriterar i sin internationella projektverksamhet. Naturvårdsverket har beslutat om att satsa ytterligare 2,2 miljoner kr till att stärka miljöinformation på Internet i nordvästra Ryssland.

Projektet ska utföras av Grid-Arendal, som är en miljödatacentral inom FN:s miljöprogram, UNEP. Grid-Arendal har tidigare fått bidrag till att utbilda personal vid de ryska miljömyndigheterna och skapa 11 webbplatser för de olika regionerna inom storregionen ”Nordvästra Ryssland”.

Nu ska fyra centraler för miljöinformation byggas upp i en för Ryssland unik samarbetsform. Statliga myndigheter, olika universitet och ideella miljöorganisationer ska vara likvärdiga parter när det gäller att ansvara för informationscentralerna.

- Det finns en internationell överenskommelse om att människor har rätt till miljöinformation. Miljöwebbplatser och informationscentraler kan också bidra till att stärka demokratin. Samtidigt måste vi försäkra oss om att man bygger upp miljöinformationscentraler som Ryssland själv kan driva efter projektets slut, berättar Barbara Hessel, som samordnar Naturvårdsverkets projekt i Ryssland.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zofia Tucinska, chef för enheten för för intermnationella projekt, 08-698 1137, mailto:zofia.tucinska@naturvardsverket.se

Barbara Hessel, programsamordnare, enheten för internationella projekt, 08-698 1679, mailto:barbara.hessel@naturvardsverket.se

Lotti Göransson Uhrnell, pressinformatör, 08-698 1388, 0734-412 558 mailto:lotti.goransson.uhrnell@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.

Lotti Göransson Uhrnell, pressinformatör/webbredaktör
Webbredaktionen
Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se

Tel: 08 - 698 13 88