Arbetslivsinstitutet

Kemsajt - en ny webbtjänst från Arbetslivsinstitutet i Umeå

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:09 CET

Kemsajt är en databas med information om mätmetoder för kemiska ämnen som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om hygieniska gränsvärden AFS 2005:17. Databasen ersätter den tryckta ”Principer och metoder för provtagning och analys av kemiska ämnen på hygieniska gränsvärdeslistan”, som publicerats i Arbete & Hälsa. Databasen är nu fritt sökbar via Internet på URL-adress:

http://kemsajt.arbetslivsinstitutet.se

I databasen finns de ca 550 ämnen och ämnesgrupper som har gränsvärden. Idag finns ca 2 700 unika kemiska ämnen, närmare 20 000 synonymer samt ca 1 100 mätmetoder i databasen. Till varje ämne finns information om gränsvärden, hälsorisker samt lämpliga metoder att mäta arbetstagarnas exponering. Vidare finns även information om företag som kan vara behjälpliga med provtagning, analyser eller utrustning för mätning.

Bifogat finns en PDF-fil med en mer utförlig beskrivning av databasen och dess innehåll samt hur sen är strukturerad.

Vi skulle uppskatta att få dina kommentarer och synpunkter - både positiva och kritiska kommentarer är välkomna. Positiva visar att vi är på rätt väg och kritiska hjälper oss att göra denna tjänst ännu bättre. Upptäcker du något fel i informationen vill vi givetvis även veta detta så de kan korrigeras. Du kan skicka dina synpunkter med e-post till:
olle.nygren@arbetslivsinstitutet.se

Vi hoppas att denna webtjänst ska bli till nytta för dig i ditt arbete och ett värdefullt hjälpmedel för planering av dina kommande arbetsplatsmätningar.


Olle Nygren

Ninni Broms Dahlgren
Informationssamordnare
Arbetslivsinstitutet
Enheten för arbetet och den fysiska miljön
Box 7654
907 13 Umeå
Tel: +46 090 17 60 02
Fax: +46 090 17 61 16