HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Kennelägare som vägrade sälja en hundvalp till lesbiska får betala skadestånd

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:45 CEST

Nacka tingsrätt dömde i dag en kennelägare att betala skadestånd. Kennelägaren hade vägrat att sälja en hundvalp till en kvinna för att hon var lesbisk. Kvinnan, som skulle köpa hund, hade blivit mycket vänligt bemött av kennelägaren, ända tills det framkom att hon levde med en annan kvinna. Kennelägaren ville därefter inte sälja till henne. Kvinnan anmälde detta till HomO. Eftersom ingen frivillig uppgörelse kunde nås, stämde HomO kennelägaren för brott mot lagen om förbud mot diskriminering. Nacka tingsätt har i en dom idag, givit HomO rätt, konstaterat att det var diskriminering och ålagt kennelägaren att betala skadestånd till den diskriminerade kvinnan.

- En betydelsefull dom, säger Hans Ytterberg, ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Lagstiftningen är relativt ny och det är viktigt att sådana här händelser får en rättslig prövning. Domen tydliggör att den som kränker rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning ska betala skadestånd.