Svenskt Näringsliv

Kenneth Bengtsson näste ordförande i Svenskt Näringsliv

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:03 CET

På Svenskt Näringslivs ordinarie styrelsesammanträde idag informerade valberedningens ordförande Michael Treschow styrelsen om att valberedningen enats om att föreslår ICA:s koncernchef Kenneth Bengtsson som ny ordförande.

I år löper nuvarande ordförandes maximala mandattid ut.

Det är på Svenskt Näringslivs stämma den 27 maj som ny ordförande utses.

Presskonferens med den nya ordföranden kommer att hållas i samband med stämman som äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Kenneth Bengtsson har sedan 2005 varit styrelseordförande i Svensk Handel. Han har suttit i Svenskt Näringslivs styrelse sedan 2004. Han blev vice ordförande i styrelsen 2009.

Bengtsson blev VD för ICA Sverige 2000 och utsågs året därpå till koncernchef för hela gruppen ICA AB som är ett av den nordiska regionens ledande detaljhandelsföretag med butiker i Sverige, Norge och de baltiska staterna.

Michael Treschow:
- Det är mycket glädjande att Kenneth Bengtsson accepterat att ta på sig detta förtroendeuppdrag. Förutom valberedningens bedömning av hans personliga kvaliteter understryker valet av en prominent företrädare för svensk handel att Svenskt Näringsliv är en organisation för hela näringslivet.

Bengtsson säger i en kommentar:
- Jag är mycket hedrad över att ha nominerats och ser fram emot att som ordförande fortsätta det framgångsrika arbete som de tre senaste åren bedrivits av Svenskt Näringslivs ledning och styrelse under Signhild Arnegård Hansens ordförandeår.

- Jag kommer att kombinera ett ordförandeskap i Svenskt Näringsliv med min nuvarande befattning i ICA. Däremot lämnar jag mitt uppdrag som ordförande i Svensk Handel i samband med Svensk Handels stämma i maj.


Presskontakt:
Peter Isling, presschef, 08-553 430 19

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag
med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.