Socialdepartementet

Kenneth Johansson ny ordförande i Assistanskommittén

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:22 CET

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har i dag utnämnt Kenneth Johansson till ny ordförande i Assistanskommittén.

Kenneth Johansson (c), är ordförande i socialutskottet och har varit ledamot i Assistanskommittén sedan den tillsattes 2004. Kenneth Johansson har varit riksdagsledamot sedan 1998, ingick i Alliansens välfärdsgrupp och har varit suppleant i socialförsäkringsutskottet. Han efterträder Jan Andersson (s). Kenneth Johansson kommer från Dalarna.

Assistanskommittén är en parlamentarisk utredning. Den tillsattes i juli 2004 med uppdrag att göra en bred översyn av personlig assistans och assistansersättningen. I juni 2006 utvidgades kommitténs uppdrag till att omfatta en översyn av hela lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2008.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
076-527 25 70
niclas.thorselius@social.ministry.se

Kenneth Johansson
Ordförande Assistanskommittén
070-343 96 17