Valet

Kenny Modig, 53 år, nykter för sin egen skull

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 14:04 CET

Kenny Modig, 53 år, nykter för sin egen skull

Det är tre år sedan Kenny Modig startade sin ”helvetesresa”. Den 9 januari 2008 ringde han till öppenvårdskliniken Valet när han insåg att han drack för mycket. Han satt med sin kalender och skrev in ”vita dagar” och insåg att de vita dagarna inföll alldeles för sällan. Detta blev väckarklockan. Samtidigt ställde hans hustru – som hittills inte vikt en millimeter från hans sida – ett ultimatum: Du dricker för mycket. Tar du inte tag i problemet så skiljs vi åt.

Starten på Valets behandlingsprogram var både omtumlande, skrämmande och utlämnande. Att Bosse Johansson, behandlingschef på Valet, sa till Kenny direkt i början: ”VI har ett problem”, blev den positiva starten för Kennys del.

– Jag var alltså inte ensam! Så småningom såg jag ju dessutom att det var helt vanliga människor av alla de slag, från präster till poliser, som gick på behandling där.

Stort stöd från jobbet
På Kennys arbetsplats var det ingen som visste om hans problem. När Kenny kom till Valet ville han ha hjälpen, men utan att blanda in jobbet. Att ha arbetsgivarens stöd under behandlingen är dock en viktig faktor för processen. Kenny fick hjälp med att kontakta sin arbetsgivare Göteborgs Spårvägar. Han blev positivt bemött och fick fullt stöd i att komma igång med sin resa mot nykterhet.

– Jag känner djup tacksamhet över bemötandet från Bo Engström och Morgan Wagefors på Göteborgs Spårvägar. De tog mig på allvar när jag tog tag i min sjukdom. ”Du ska få all den hjälp du behöver”, sa de från första början.

 Vid behandlingsstarten skrev Kenny ett 2-årskontrakt med Spårvägen om att inte ta en droppe alkohol. Vetskapen om stöd och förståelse från jobbet har varit en viktig ingrediens i tillfrisknandet och en hjälp för Kenny att hålla sitt löfte.

Att stå på egna ben är en skrämmande utmaning
När kontraktet med arbetsgivaren löpte ut var Kenny plötsligt ansvarig gentemot sig själv. Detta gjorde honom livrädd och ställde helt andra krav på honom. Krav som han klarat av att uppfylla. Idag är Kenny nykter för sin egen skull.

– Det är inte ofta som jag saknar alkoholen. Ändå blir man ständigt påmind genom reklam, filmer och vårt sätt att umgås. – Jag har en ”verktygslåda” med verktyg för att klara av att inte falla för frestelser:

  • kontakta en medmänniska
  • ring till Valet
  • ring till arbetskamrater jag litar på
  • prata med min hustru
  • gå på AA-möte
  • regelbundet besöka organisationer som t ex Länkarna.

Det tuffaste jag gjort i hela mitt liv
– Jag önskar att ALLA ska få det stöd jag har fått från min familj, min omgivning och min arbetsgivare, säger Kenny. Kan jag hjälpa en eller två människor genom att gå ut och öppet berätta om min sjukdom har jag lyckats! Detta är det tuffaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag kunde lika gärna ha gått naken från Brunnsparken, genom Göteborg och hem till Mölndal, så utlämnande är det att gå ut och prata om detta. Men jag har bestämt mig för att stå upp för min sjukdom!

Tack vare Valet och min arbetsgivare kunde jag fortsätta att jobba under hela behandlingstiden.  Jag behövde inte stå till svars för varför jag var borta och tack vare stödet från Spårvägen kunde jag också byta skift och lägga om mitt schema så att jag kunde komma iväg till Valet. Än en gång vill Kenny lyfta fram Spårvägen som förebild när det gäller att ta ansvar för personalen och ge det stöd som behövs.

Kennys råd till andra i samma situation är: Var inte rädd för att söka hjälp! Du är inte ensam!

Mer information ring Monica Gefvert, Valet, tel: 031-42 49 40

_________________________________________________

Vem hjälper missbrukaren – inte är det samhället!

Redan 2001 kom en rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) som fastslog att ”man gör så gott man kan men det fungerar inte så bra”. I rapporten fastslogs också att de behandlingsformer som är effektiva mot missbruk har det gemensamt, att de är strukturerade, att det finns ett ordentligt behandlingsprogram samt att behandlaren är utbildad och får handledning. Som ett exempel tog SBU fram

12-stegsbehandling (exempelvis Minnesota-modellen).

Näringslivet är ett gott exempel
– De flesta patienter kommer till oss via näringslivet, berättar Bosse Johansson, behandlings- och utbildningsansvarig på VALET i Göteborg, en öppenvårdsklinik specialiserad på alkohol- och drogbehandling.

– Företagen tar ett stort ansvar idag med att utbilda chefer, arbetsledare och fackliga representanter hos oss till exempel. På grund av den kunskap företagen skaffar sig, ställer de krav på långsiktig rehabilitering för sina anställda, fortsätter Bosse.

– Idag kommer ca 85% av VALETS patienter från näringslivet, vilket ger en klar bild av situationen.

Det berör var och en
– Det talas och skrivs alldeles för lite om vilka metoder som är effektiva för att bryta ett beroende. Med tanke på att det finns ca 300 000 alkoholmissbrukare i Sverige och i medeltal runt varje missbrukande person finns det ca fem anhöriga som påverkas negativt av missbruket. Vi talar alltså om ca 1 500 000 personer som också far illa, säger Bosse.

– Är det inte dags att skriva en artikel om en som lyckats att resa sig från ett liv med missbruk. Olyckor och elände ältas dagligen i all media, men de verkliga hjältarna hamnar i skuggan.

För mer information, ring Bosse Johansson, Valet, tel 031-42 49 40

• Missbrukets kostnader för samhället är 150 miljarder kronor per år. Det är kostnader för produktionsbortfall, sjukskrivningar, förtidspensioneringar, olycksfall och kriminalitet.

• Inom den psykiatriska vården har hälften av patienterna alkoholproblem. En tredjedel av alla trafikdödade och hälften av alla drunknade är alkoholpåverkade. I var fjärde sjukhussäng ligger en patient med alkoholrelaterade sjukdomsorsaker. En femtedel av alla som söker akutvård är alkoholpåverkade. Alkoholmissbrukare har en överdödlighet på hela tre till tio gånger jämfört med genomsnittsbefolkningen och dödsfallen beror framför allt på alkoholpsykos, alkoholförgiftning och skrumplever. Förutom de fysiska följderna sätter missbruket också tydliga spår i vårt sociala liv. Vi ödelägger vänskap och äktenskap, förstör våra barns uppväxt och riskerar att missa arbete och bostad.

• LVM-vården (Lagen om vård av missbrukare) ger socialtjänsten möjlighet att skicka missbrukaren till behandling. Det handlar om tvångsplacering på ett s k LVM-hem där klienten kan stanna i max 6 månader. Under 2009 var de 13 till antal med sammanlagt 348 vårdplatser, vilket matchar dåligt med antalet behövande. 

• Efter LVM-hemmet ska vården övergå till vård i annan, frivillig form utanför institutionen. Det är Landstingen och kommunerna som samarbetar när det gäller vård och behandling av personer som har ett missbruk eller ett beroende. Landstinget ansvarar för den medicinska vården. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver, exempelvis när det gäller boende och icke-medicinsk behandling. Det är här ekonomin kommer in. På grund av besparingar blir vårdplatserna färre liksom remitteringarna till öppenvården. 

VALET är ett behandlingshem som specialiserat sig på alkohol- och drogmissbruk. Hos VALET får man hjälp och stöd att bli av med sitt beroende. VALET utbildar och ger råd även till personer nära en missbrukare. De som arbetar på VALET har själva levt i närheten av människor med alkoholproblem. De vet hur det känns att leva med oro, rädsla och förundran över vad som håller på att hända.