Frölunda Hockey Club

Kent Norberg slutar i Frölunda HC

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 09:55 CET

Kent Norberg slutar, med omedelbar verkan sitt arbete, som General Manager i Frölunda Hockey Club.

-Det här beslutet har vuxit fram under en längre tid och nu, när situationen blivit som den blivit, känner jag inte att jag kan tillföra något längre till Frölunda. Jag har kommit till den punkten nu att jag känner att detta är det bästa och enda för föreningen, för min familj och för mig själv, säger Kent Norberg.


-Det har varit en mycket givande tid i Frölunda som gett mig många nya erfarenheter och upplevelser. Men det har också stundtals varit otroligt slitsamt och påfrestande och nu känner jag som sagt att jag inte tillför något längre, säger Norberg.

-Jag är självklart inte nöjd med de sportsliga resultat vi presterat och det tar jag mitt fulla ansvar för, förklarar Kent Norberg.

Mats Ahdrian, klubbdirektör Frölunda Hockey Club:
-Vi stöttar och respekterar Kents beslut att lämna oss och förstår hans ställningstagande. Vi hade naturligtvis hoppats på något helt annat.

-Det är väldigt tråkigt att så mycket fokus hela tiden hamnar på enskilda personer. Det har varit ett orimligt fokus på Kent när de sportsliga resultaten uteblivit.

Frölunda Hockey Club kommer inte att återbesätta tjänsten som General Manager, chef för A-laget. Under säsongen kommer den organisation, med Kent Norberg som General Manager, och som sjösattes för tre år sedan, att utvärderas och analyseras.

-Eftersom våra förväntningar på den organisation vi sjösatte för tre år sedan inte infriats, måste vi nu analysera organisationen. Detta kommer ske i december när styrelsen ska hantera ekonomi- och organisationsfrågor. Under tiden kommer vi att dela Kents arbetsuppgifter på flera medarbetare. Tränarna, med huvudtränaren Kent ”Lill-Kenta” Johansson i spetsen, får tillsvidare ett helhets ansvar för A-laget.Frölunda Hockey Club | 031-708 16 80 | kontakt@frolundaindians.com
Frölundas Webbplats | Frölunda-TV | Frölunda Biljetter | Facebook