Vänsterpartiet

Kent Persson (v): Satsa era 100 miljarder på vindkraft

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 10:13 CET

Industrins kraftbolag, Bas-el, vill satsa 100 miljarder kronor på två nya kärnkraftverk i Sverige för att försöka få ner elpriserna. Vänsterpartiet anser att en utbyggnad av kärnkraften är utesluten och föreslår att bolaget investerar sina pengar i vindkraft.

- Vi har förståelse för basindustrins behov av el, men elpriserna kommer inte att bli lägre i framtiden, därför måste hela samhället spara el och använda förnybar energi, säger Kent Persson, ledamot i riksdagens näringsutskott (v).

Vänsterpartiet anser att satsningar på energiomställning och förnyelsebar energi är bra eftersom det både gynnar miljön och skapar nya jobb. En kartläggning som vänsterpartiet har gjort bland sex branschorganisationer visar att satsningarna på förnybar energi kan leda till 168 500 nya arbetstillfällen fram till år 2020.

- Det skulle vara oansvarigt mot kommande generationer att bygga fast oss i ett beroende av uranet som är en ändlig naturresurs. Basindustrins förslag är inte långsiktigt hållbart och löser inte deras problem. De borde ställa sig i spetsen för satsningar på förnybara energikällor, säger Kent Persson.

Kontakt:
Kent Persson, riksdagsledamot, 0702-35 05 45
Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64