Hydropulsor AB

KENT SÖDERQUIST NY VD I HYDROPULSOR

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:44 CEST

Kent Söderquist, tidigare marknads- och försäljningsansvarig, har utsetts till ny VD i Hydropulsor AB (publ). Tidigare VD Åke Hörnell tar nu rollen som styrelsens ordförande.

Kent Söderquist kom till Hydropulsor under hösten 2004 i syfte att bygga upp Hydropulsors marknads- och säljorganisation. Detta har utvecklats väl under Kents ledning och då verksamhe-ten nu primärt är inriktad på försäljning anser styrelsen det lämpligt att Söderquist befordras till VD, vilket ytterligare stärker hans position i förhandlingar med kund. I kraft av det uppbyggda försäljnings- och eftermarknadsnätverket handlar bolagets verksamhet framledes till stor del om att konkretisera de affärsuppslag som genereras.

Åke Hörnell kommenterar förändringen: "Hydropulsors försäljnings- och marknadsaktiviteter har blivit en allt viktigare del av bolagets verksamhet och därför är det strategiskt riktigt att nu lämna över VD-posten till Kent, som i kraft av en kombination av sälj- och teknisk kompetens har visat prov på en förmåga att, vid sidan av den rena säljarrollen, leda även projekt- och utveck-lingsdiskussioner med kund. Då vi nu känner att vi har byggt upp det nätverk vi behöver för att hitta våra affärer är det viktigt att ge organisationen rätt plattform att lyckas. Jag fortsätter att vara lika aktiv i bolaget som tidigare i en mer övergripande roll som styrelsens ordförande, vilket är en naturlig position för mig som bolagets huvudägare."


Karlskoga den 20 oktober 2005


För ytterligare information kontakta:
Kent Söderquist, VD, tel 0586-649 50
Jonas Andersson, Ekonomichef, tel 0586-649 51

info@hydropulsor.com - www.hydropulsor.comHydropulsor utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken baseras på adiabatisk teknologi och utgör en av framtida pro-duktionsmetoder. Bolaget konstruerar, slutmonterar och säljer maskiner och maskinsystem med fokus på främst kompaktering av metallpulver för komponenter med mycket höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.

Kunderna återfinns exempelvis bland komponenttillverkare för fordon och hushållsmaskiner. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Bolagets produkter används främst av metallvaruindustrin. Dessutom testas produktionsprocesser för kompaktering av kera-mer och polymerer.


Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.