Kentima AB

Kentima lanserar version 3.6 av WideQuick

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 14:37 CET

Nu lanserar Kentima en ny version av WideQuick HMI/SCADA, ett flexibelt verktyg som snabbt ger integratören möjlighet att utveckla kraftfulla användargränssnitt för övervakning. WideQuick passar till såväl maskiner som olika typer av industri- och automationsanläggningar. Mjukvaran används också som överordnat system i olika säkerhetsapplikationer. WideQuick är uppbyggt med en klient/serverarkitektur och kan användas både i lokala och globala nätverk.


Nyheter i WideQuick 3.6:

  • Grafiken och dynamiken har uppdaterats vilket ger upp till 10 % ökad prestanda. Detta märks främst om det finns flera detaljer, med eller utan dynamik, i arbetsvyn.
  • Modbus-drivern har blivit kraftfullare och mer flexibel, men är fortfarande lätt att konfigurera. Bl. a. har stöd för 32-bitars värde tillkommit och även möjligheten att konfigurera bit-, byte- och wordordningen i meddelandena.
  • Historikobjektet kan följa nutid (trendfunktion) med variabel uppdateringshastighet. Tidigare kunde funktionen bara aktiveras manuellt i Runtime medan den nu kan aktiveras redan i Designern eller dynamiskt via skript.
  • Fönsterlistikonerna kan anges för hela projekt eller enskilda arbetsvyer, allt efter integratörens inställningar.
  • Tangentbordslayouten för skärmtangentbordet har kompletterats med två nya tangentbord. Man kan nu få både ett alfanumeriskt tangentbord med QWERTY-layout och ett numeriskt. Det har dessutom tillkommit två nya tangenter: Tab för att applicera värdet och hoppa till nästa inmatningsfält samt SwapCase för växling mellan stora och små bokstäver.
  • Dessutom har WideQuick kompletterats med tysk översättning, touch-vänligare systemdialoger, händelsehantering från ActiveX-objekt samt den efterlängtade funktionen med indikering i förhandsgranskningen av WideQuick Designern. Windows fönsterfokus kan även flyttas till förhandsgranskningen om man väljer att inte starta om den aktiva sessionen.

 

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Nilsson, Utvecklingschef WideQuick
E-post: mattias.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46 25 17 21

 

Kentima AB utvecklar avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen. I branscherna ställs mycket höga krav på tillförlitlighet, funktionalitet och integrationsmöjligheter vilket även ställer höga krav på oss som produktutvecklande företag. Vår höga kvalitet återspeglas i de unika, kostnadseffektiva och flexibla produkter vi utvecklar och levererar.

Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativa produkter som har möjlighet att kommunicera mot olika system för att därefter visualisera, lagra, övervaka och behandla information och bilder. Vår försäljning sker främst via distributörer och återförsäljare.

Våra produktområden:
HMI/SCADA system, WideQuick
Mjukvaror för kameraövervakning, Ethiris
Industridatorer, Oe

www.kentima.se