Kentima AB

Kentima lanserar WideQuick 5.0

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 08:38 CEST

Nu lanserar Kentima en ny version av mjukvaran WideQuick HMI/SCADA. Versionen innehåller ett stort antal nya funktioner och innebär förbättringar inom allt från integration i existerande IT-miljö till effektivare utveckling av nya projekt. Den nya versionen är framtagen med hänsyn till funktioner som efterfrågats från användare och partners men är också fylld med innovativa idéer från utvecklingsavdelningen.

WideQuick HMI/SCADA version 5.0 är en unik programvara för att skapa avancerade grafiska övervaknings- och presentationssystem och är idag troligtvis marknadens mest flexibla HMI/SCADA-mjukvara. WideQuick har möjlighet att kommunicera mot ett stort antal olika system för att sedan lagra, övervaka och behandla information och bilder. Informationen visualiseras därefter och operatören får möjlighet att interagera med systemet. WideQuick används idag inom både automations- och säkerhetsbranschen och finns installerat på bl.a. tillverkningsindustrier, processanläggningar, flygplatser, köpcentrum, larmcentraler och olika maskiner som t.ex. stenkrossar, vattenreningsanläggningar och vindkraftverk.

WideQuick HMI/SCADA är nu kraftfullare än någonsin
Samtliga WideQuick-produkter har förbättrats i den nya versionen. Vissa delar är helt nya och andra har moderniserats för att tillmötesgå kundernas krav på allt större projekt. Resultatet har blivit en ny version av WideQuick som genomgripande håller den höga kvalité man kan förvänta sig av en produkt från Kentima.

Effektivare hantering av användare ökar säkerheten '
Systemet för att hantera användare i WideQuick har fått stöd för Microsoft Active Directory. Därmed kan produkten anslutas till ett existerande AD-nätverk utan att ett separat system för WideQuick behöver konfigureras.

Nya funktioner i WideQuick Web Client öppnar nya möjligheter
WideQuick Web Client har fått ett stort antal nya funktioner. Några av de största nyheterna är stöd för gradienter och historikobjekt. Gradienterna drar nytta av HTML5 för att leverera kraftfull och tilltalande grafik till användaren och historikobjektet har samma möjligheter till datavisualisering som återfinns i WideQuick Runtime.

Kraftfull och effektiv databashantering
I WideQuick 5.0 återfinns även en helt ny databasmodul. Den har bl.a. stöd för att ställa SQL-frågor effektivare än tidigare och kan dessutom ställa dem asynkront. En annan nyhet är att resultatet av en SQL-fråga exponeras och kan behandlas effektivt via den inbyggda skriptmotorn.

Förenklad RPC-funktion
RPC-funktionen (Remote Procedure Call) har kompletterats med att servern kan exekvera skript på sina klienter. Därmed är det fullt möjligt att skapa ett informationsutbyte mellan klient och server som på ett enklare sätt än tidigare kan anpassas för en specifik klient.


Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter som är avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden fyra olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor, fängelser till den lilla närbutiken.
   Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Produktområden: 

  • HMI/SCADA Software, WideQuick
  • Video Management Software, Ethiris 
  • Industrial Computers, Oe 
  • Operator Panels, WideQuick HMI Panel

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ OMX First North. 
Certified Adviser är Consensus. 
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken. 

www.kentima.com