Kentima AB

Kentima offentliggör Informationsmemorandum samt bjuder in till informationsträffar

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 08:46 CEST

Informationsmemorandum avseende Kentima Holding ABs (publ) tidigare aviserade företrä-desemission finns nu tillgängligt på www.kentima.se och www.vhcorp.se. Informationsmemorandum i tryckt version kan också beställas från Kentima på telefon 046-25 30 40 alternativt info@kentima.se eller från Västra Hamnen Corporate Finance på telefon 040-20 02 50 alternativt info@vhcorp.se.

Informationsträffar
I samband med företrädesemissionen arrangeras informationsträffar till vilka befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:

21 maj 2014
Stora analyskvällen hos Aktiespararna Göteborg, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg, kl. 14.00-21.00. Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida senast den 16 maj 2014:
www.aktiespararna.se/analyskvall-goteborg.

22 maj 2014
Företagspresentation hos Remium Stockholm, Kungsgatan 12-14, 4 tr, Stockholm, kl. 12.00-13.00. Anmälan sker per e-mail: info@remium.se, via länk som skickas ut i samband med inbjudan eller via länk som läggs upp på www.introduce.se. Begränsat antal platser.

22 maj 2014
Företagspresentation hos Västra Hamnen Corporate Finance Malmö, World Trade Center, Jungmansgatan 12, Malmö kl. 18.00-20.00. Anmälan sker till Västra Hamnen Corporate Finance per e-mail: info@vhcorp.se senast den 20 maj 2014.
Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktområden: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
  Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som innehåller en mängd unika funktioner för både systemintegratörer och slutanvändare. Målsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de innehåller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel på slutkunder är några av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet.

Produktområden:

•  HMI/SCADA Software, WideQuick

•  Video Management Software, Ethiris
•  Industrial Computers, Oe
•  Operator Panels, WideQuick HMI Panel

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.

www.kentima.se