Kentima AB

Kentima tecknar nytt internationellt avtal

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2014 09:30 CET

Kentimas internationella satsning fortlöper enligt planerna. Sedan början av hösten är Kentimas nya exportsäljare på plats och de arbetar kontinuerligt med att skapa nya kontakter och distributörer på den internationella marknaden. Som ett resultat av detta har Mondot och Kentima i dagarna undertecknat ett nytt distributörsavtal för Lettland.

- Vi är mycket glada över att kunna utöka vår närvaro i de baltiska länderna, där vi ser goda tillväxtmöjligheter under de närmaste åren. Mondot, grundat 2003, är en av Lettlands ledande distributörer i den växande marknaden för nätverksvideo. Mondot är ett mycket professionellt företag som alltid ligger i teknikens absoluta framkant med kundvänliga helhetslösningar, säger Kent Nilsson, VD på Kentima.

- Kentima har ett väldigt intressant produktsortiment med hög kvalitet som gör att vi får ett bra erbjudande till våra kunder. Den lettiska marknaden befinner sig i ett tidigt skede, i skiftet från analog till nätverksbaserad övervakningsteknik. Allt eftersom säkerhetsbranschen tar till sig den nya tekniken är det viktigt för oss att nå ut till marknaden med de bästa produkterna inom respektive område tillsammans med vår egen kompetens, säger Andris Lurins, styrelseledamot på Mondot, som har varit ett drivande pionjärföretag inom IP Videoövervakning i Lettland under de senaste tio åren.


 

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på Nasdaq OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktområden; överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
  Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som innehåller en mängd unika funktioner för både systemintegratörer och slutanvändare. Målsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de innehåller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel på slutkunder är några av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet.

Produktområden:

•  HMI/SCADA system, WideQuick
•  Mjukvara för videoövervakning, Ethiris
•  Industridatorer, Oe
•  Operatörspaneler, WideQuick HMI Panel

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.

www.kentima.se