Busslink

Keolis Sverige vinner två nya avtal i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 12:06 CET

Idag fick Keolis Sverige det glädjande beskedet att vi vunnit SL:s upphandling av trafiken i Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö. Avtalen omfattar ca 500 bussar och trafiken startar i augusti 2011. Avtalet sträcker sig över sju år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Omsättningen uppgår till ca 1,1 miljard per år.

- Vi är glada och stolta över att få erbjuda resenärerna i Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö en lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik. Vi kommer att lägga stor vikt vid att stärka och förbättra dialogen med resenärerna i området, säger Anders Lundström, vd Keolis Sverige.

Redan idag körs 41 procent av vår bussflotta på förnyelsebart bränsle och genom att utbilda alla våra förare i sparsam körteknik minskar vi dessutom bränsleförbrukningen med 10-15 procent.

- Den nya trafiken kommer att få lägre utsläpp av växthusgaser och alla cirka 180 nya bussar som anskaffas kommer att köras på icke fossila bränslen: biogas, etanol och RME, berättar Håkan Björk, teknik-och miljödirektör, Keolis Sverige.

Målet med de ny avtalen är att få fler och nöjdare kunder i SL-trafiken. Några av nyheterna inför trafikstarten är mobila kundcenter och kundvärdar som ska ge ytterligare service och ökad trygghet för resenärerna. Dessutom satsar Keolis Sverige på förbättrad trafik- och störningsinformation.

Fakta - Huddinge/Botkyrka/Söderort
Huvudman: SL
Antal fordon: 300
Antal medarbetare 1103 varav 1050 förare.
Nuvarande operatör: Nobina i Huddinge och Botkyrka, Keolis Sverige i Söderort
Ny operatör: Keolis Sverige
Trafikstart: 2011-08-15
Avtalstid: Sju år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Avtalet gäller trafik i Huddinge, Botkyrka och Söderort.
Organisation: Huddinge/Botkyrka/Söderort kommer att organiseras som ett separat trafikområden inom Keolis Affärsområde Stockholm.
Omsättning: 670 mkr/år

Fakta - Nacka/Värmdö
Huvudman: SL
Antal fordon: 200
Antal medarbetare 540 vara 515 förare.
Nuvarande operatör: Nobina
Ny operatör: Keolis Sverige
Trafikstart: 2011-08-15
Avtalstid: Sju år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Avtalet gäller trafik i Nacka och Värmdö.
Organisation: Nacka/Värmdö kommer att organiseras som ett separat trafikområden inom Keolis Sverige Affärsområde Stockholm.
Omsättning: 425 mkr/årMer information
Helena Reinhagen, kommunikationsdirektör, Keolis Sverige, tel 070-577 8007
Anders Lundström, VD, Keolis Sverige, tel 070-577 8757

Keolis Sverige är ett helägt dotterbolag till den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis. Keolis Sveriges affärsidé är att erbjuda en så attraktiv, lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik att det kollektiva resandet ökar.
Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 12 länder på tre kontinenter. Keolis erbjuder ett komplett utbud av lokalt anpassade och hållbara lösningar för kollektivtrafik.

www.keolis.se