Svenska institutet

Keramik som talar

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 08:42 CET

Galleri IngerMolin har på uppdrag av Svenska institutet producerat utställningen Voices - Contemporary Ceramic Art from Sweden för en internationell turné.

Voices visar arbeten av tio konsthantverkare, valda ur olika generationer. De har vitt skilda språk och förhåller sig på olika sätt till den keramiska traditionen. Vad som förenar dem är styrkan och egenarten i deras respektive arbete, deras starka individuella röster.

– Kanske är utvecklingen inom den svenska keramiken unik? säger galleristen Inger Molin. Svenska keramiker förhåller sig fritt till traditionen och söker nya vägar med ett fritt gestaltande. Det viktiga är inte längre materialet i sig utan vad man vill säga. Voices inbjuder till ett samtal om hur svensk keramik kan se ut idag.

I utställningen ingår Kennet Williamsson, AnnaSofia Mååg, Renata Francescon, Eva Hild, Per B Sundberg, Mårten Medbo, Kjell Rylander, Gustaf Nordenskiöld, Pontus Lindvall och Frida Fjellman. Deras arbeten spänner över ett brett fält, från en klassisk skuptural tradition till starka urbana uttryck, influerade av street art och graffiiti. De är självklara representanter för den dynamik som utmärker den samtida keramiska konsten. Till utställningen har Carlsson Bokförlag gett ut boken VOICES/RÖSTER i samarbete med Galleri IngerMolin, med text av Sara Danius och bilder av Patrik Johansson.

Utställningen visas på Europäisches Industriemuseum für Porzellan i porslinstaden Selb i Tyskland mellan 25 mars och 28 maj 2006, och vandrar sedan vidare till Hamburg, Nice och svenska kulturhurhuset i Paris.

Pressbilder finns på Image Bank Sweden www.sweden.se/voices Log in: voices sweden

För mer information kontakta Anna Maria Svensson tel 08-453 79 13