Kerfi AB

Kerfi får uppdraget att sjösätta www.solna.se

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 09:32 CEST


Systemintegratören Kerfi meddelar idag att Solna stad givit i uppdrag åt Kerfi att ansvara för utveckling, grafisk formgivning och implementering av Solna stads webbplats www.solna.se. Webbplatsen, som redan idag är mycket välbesökt och Solna stads ansikte utåt, ska bli ännu bättre. Dessutom kommer den att bli ingången till stadens framtida e-tjänster för de drygt 60000 invånarna och de många företagen i kommunen. Medborgarna kommer via den nya webbplatsen att erbjudas ett antal e-tjänster.

- Kerfi presenterade ett utmärkt koncept som tillsammans med priset var det i särklass bästa förslaget, säger Anders Offerlind, Förvaltningschef stadsledningsförvaltningen, Solna stad. Kerfi har en tydlig idé om hur projektet ska utformas och drivas. Vi har stora förväntningar på att Kerfi och projektet ska uppfylla målsättningen att Solna får en av Sveriges bästa webbplatser i början av 2009.

- Vi är mycket glada och stolta över detta uppdrag, säger Harri Kähkkönen, Kerfis VD. Vi ser det som ett tydligt bevis på vår kunskap inom och erfarenhet av komplicerade projekt med målsättning att öka servicen för medborgarna och vårt stora engagemang att utforma kommunala e-tjänster med medborgarnas bästa i sikte.

Kerfi kommer att genomföra arbetet med den nya webbplatsen i samarbete med webbkonsulten NetRelations. Webbplatsen beräknas vara klar för lansering under mars/april 2009.

- Vi på Kerfi anser att framtidens kommuner för att kunna åstadkomma en effektiv förvaltning med hög service till medborgarna måste ta ett helhetsgrepp om produktion och åtkomst till kommunens e-tjänster, menar Per-Åke Andersson, Kerfis eGovernment-expert. I och med att tjänsterna görs tillgängliga för medborgarna på nätet ökar inte bara tillgängligheten till kommunens förvaltningstjänster, det resulterar också i kortare handläggningstider och förenklade ansökningsprocesser vilket gagnar såväl medborgarna som administrationen i kommunens förvaltning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Stowe

Marknadschef, Kerfi

Tel:076-140 0123

E-post: carin.stowe@kerfi.com

Per-Åke Andersson

eGovernment-ansvarig, Kerfi

Tel:08-546 70 000

E-post: Per-Ake.Andersson@kerfi.com

Om Kerfi AB

Kerfi får människor och teknik att fungera tillsammans. Vi kan ta ett helhetsgrepp om kundernas IT-miljö, tack vare vår kompetens inom Affärs- och IT-processer, Sourcing, Integration och Infrastruktur. Målet är att våra kunder ska dra full nytta av utvecklingen inom IT och kunna omsätta den i affärsnytta. Kerfi har lösningar och tjänster genom hela livscykeln, från design, arkitektur, utbildning och implementering till support, drift och förvaltning. Genom vår strategiska rådgivning hittar vi tillsammans med kunderna den optimala kombinationen av teknik, processer och driftlösningar, s.k. multisourcing. Kerfi har ca 300 medarbetare på 8 kontor i Sverige. Bolaget ingår i isländska koncernen Opin Kerfi Group. För mer information se www.kerfi.se.

Om NetRelations

NetRelations är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom tillgänglighet och webbstandarder med en unik expertis på området.

NetRelations arbetar med hela kedjan i sina uppdragsgivares webbprojekt, från krav- och behovsanalys till formgivning, gränssnittsprogrammering och systemutveckling - hela tiden med användbarhet och tillgänglighet i fokus. Men vi genomför även uppdrag som innebär att vi ansvarar för en del av ett webbplatsprojekt, till exempel gränssnittsprogrammering, tillgänglighetskonsulting eller kvalitetssäkring inom dessa områden.

NetRelations är EPiServer Premium Solution Partner och har kontor i Stockholm och Göteborg. För mer information se www.netrelations.se.