Utbildningsdepartementet

Kerstin Eliasson ny statssekreterare i Utbildningsdepartementet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 15:39 CET

Regeringen har i dag beslutat att från och med den 1 februari 2004
anställa Kerstin Eliasson som statssekreterare i
Utbildningsdepartementet.

Kerstin Eliasson är sedan september 2000 anställd av Institutet för
tillväxtpolitiska studier, ITPS, som vetenskaplig attaché vid
ambassaden i Washington. Kerstin var dessförinnan departementsråd i
Utbildningsdepartementet i sex år. Hon har arbetat i
Utbildningsdepartementet sedan slutet av 1970-talet, främst med
forskningspolitiska frågor.

Under slutet av 1980-talet och början 1990-talet var Kerstin ordförande
i OECD:s kommitté för vetenskaps- och teknologifrågor, CSTP. Hon har
också stor erfarenhet från EU:s forskningssamarbete genom arbetet i en
rådgivande kommitté till kommissionen och ministerrådet (CREST).Under
de tre senaste åren har Kerstin Eliasson varit ordförande för
revisorerna i Nobelstiftelsen.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56