Centerpartiet

Kerstin Lundgren kommenterar skatteutjämningsförslaget

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 14:45 CEST

- Det förslag till nytt inkomst- och utjämningssystem som presenterats får fortfarande oacceptabla konsekvenser. Istället för att högröstat bråka om historien, måste nu alla krafter i regionen samla sig för att förbättra förslaget innan det når riksdagens bord. Det långsiktiga målet för mig och Centerpartiet är att stärka skattebasen i kommuner och landsting. Det kortsiktiga; att minska rundgången och minska trycket på utjämningssystemet. Då kan Stockholmsregionen få behålla mer av sin skattekraft. Vi måste få ett system som främjar hållbar tillväxt – även i Stockholmsregionen, säger Kerstin Lundgren, riksdagsledamot (c) från Stockholms län.

- Sverige behöver en ny samhällsordning, byggd underifrån på federalismens principer. Kommunernas och landstingens skattebas måste stärkas, för att öka självstyret och rensa i den rundgång som dagens system främjar. Genom att slopa grundavdragen och ersätta dem med skatterabatter kommer kommunsektorns makt över de egna skatteintäkterna att kraftigt stärkas. Genom att dessutom kraftigt minska de statliga kraven på att alla ska göra likadant, öppnas dörren för ett effektivare resursutnyttjande baserat på lokala behov och förutsättningar.

- Att tydliggöra ansvarsfördelningen, ge självstyret ett rejält innehåll och ett tydligt ansvar – på varje nivå – stärks både demokratin och ekonomin, avslutar Kerstin Lundgren.

Publicerat av: Dag Gustavsson (2003-10-01)