Coop Fastigheter AB

KF Fastigheter lyfter miljöfrågan

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 12:18 CET

Nu tar Harry Swartz plats i ledningsgruppen på KF Fastigheter i rollen som Chef Miljö & Energi. Utvecklingen är ett led i KFs och KF Fastigheters strategiska arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling.

Sedan länge ingår det i KFs strategi att driva en lönsam verksamhet inom ramarna för hållbar utveckling och på KF Fastigheter är miljöfrågor ett prioriterat område.

- Genom att lyfta miljö- och energifrågorna till ledningsnivå tar vi ytterligare ett steg för att stärka vårt arbete inom de här viktiga områdena säger Bernt-Olof Gustavsson, VD på KF Fastigheter.

Harry Swartz som nu tar plats i ledningsgruppen har i många år varit den som haft det övergripande ansvaret för miljöfrågorna på KF Fastigheter

- Det känns roligt och viktigt att få driva miljöfrågorna ännu hårdare än tidigare. Både internt där det kommer att handla mycket om verksamhetsstyrning och externt där vi är med och påverkar fastighetsmarknaden säger Harry Swartz, tillträdande Chef Miljö & Energi på KF Fastigheter.

Ytterligare information
Bernt-Olof Gustavsson, VD KF Fastigheter AB, 08-743 25 70

Harry Swartz, Chef Miljö & Energi på KF Fastigheter 08- 743 25 67

Besök oss gärna på: www.kffastigheter.se

 

 

KF Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar attraktiva och lönsamma handelsplatser, ca 500 000 kvadratmeter butiksyta med ett marknadsvärde på nära 6 miljarder kronor. När vi utvecklar och bygger handelsplatser utgår vi alltid från lokala behov och förutsättningar - för att skapa nytta för samhälle, handel och konsumenter. Mer information på www.kff.se