Coop Fastigheter AB

KF Fastigheter säljer ”Gamla kontoret” på Kvarnholmen till FastighetsCompagniet

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 07:00 CET

FastighetsCompagniet, ett dotterbolag till Lustgården, köper ”Gamla kontoret” av KF Fastigheter. Fastigheten har utsikt över Djurgården och Stockholms hamninlopp och ligger granne med Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen i Nacka kommun.

Den vackra tegelbyggnaden från 1913 ligger direkt på kajen och har kulturminnesmärkta fasader. Kvarnholmen är ett stort utvecklingsområde i Nacka, drygt 2 000 lägenheter ska byggas under de närmsta tio åren. Den nya stadsdelen ska präglas av en blandning av bostäder, arbetsplatser, skolor och bra närservice

– Vår ambition är att utveckla bostäder av högsta klass samtidigt som vi bevarar Kvarnholmens fina kulturarv på bästa sätt, säger Mats Lindholmer på FastighetsCompagniet.

– Glädjande att det är en engagerad fastighetsägare med stor erfarenhet av att ta hand om och utveckla gamla byggnader som tar över, säger Bernt-Olof Gustavsson VD på KF Fastigheter.

FastighetsCompagniet är ett investmentbolag med inriktning mot bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige. Bolagets strategi är att investera i fastighetsprojekt i attraktiva lägen med utvecklingspotential i form av exempelvis potentiella byggrätter, ny- och tillbyggnationer samt förädling. För mer information besök www.fastighetscompagniet.se 

Ytterligare information
Bernt-Olof Gustavsson, KF Fastigheter, VD, tel 08-743 25 70
Mats Lindholmer, FastighetsCompagniet, tel 0735-61 62 16

Besök oss gärna på: www.kffastigheter.se

Historik

Kvarnholmen har spelat en stor roll i Sveriges industrihistoria. På 1920-talet fanns en statsstödd kvarnkartell i Sverige som Kooperativa Förbundet (KF) ville bryta. 1922 köpte KF Qvarnen Tre Kronor och hela ön, som på den tiden hette Hästholmen.  Syftet var att bryta kartellen och erbjuda konsumenterna lägre priser. Kvarnen stängdes 1922 för renovering och ombyggnad. När den sedan öppnade 1923 var det världens effektivaste kvarn. KF byggde upp ett litet industri- och arbetarsamhälle på ön under de kommande åren. Ön bytte i den här vevan namn från Hästholmen till Kvarnholmen. Anläggningen var i drift ända fram till 1992.