Akademibokhandeln

KF säljer sin ägarandel i Akademibokhandeln till Accent

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2015 10:30 CEST

Kooperativa Förbundet, KF, säljer sin ägarandel om 65 procent i Akademibokhandeln AB till investeringsfonden Accent Equity 2012. Avyttringen är ett led i renodlingsprocessen av KF-koncernen som inleddes 2013 i syfte att fokusera på kärnverksamheten inom dagligvaruhandeln.

Akademibokhandeln AB driver Sveriges ledande bokhandelskedja med 120 butiker samt nätbokhandel genom dotterbolaget Bokus AB. Akademibokhandeln och Bokus omsatte tillsammans drygt 1,7 miljarder kronor under 2014 och redovisade ett starkt resultatlyft jämfört med föregående år. Båda försäljningskanalerna ökade under året sina andelar på den svenska bokmarknaden.

– Den goda resultatutvecklingen är effekten av ett mycket framgångsrikt vändningsarbete. Samtidigt har KF-koncernen en tydlig strategi att fokusera på sin kärnverksamhet och kan nu lämna över stafettpinnen till en ägare som vi bedömer har goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten, säger Tommy Ohlström, vd för KF.

Det kapital som frigörs kommer att återinvesteras i Coop Sverige AB. Efter samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia 2013 fick bolaget ett 70-tal ägare. De två största, efter KF, var Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur och Killbergs Bokhandel. Dessa parter kommer att fortsätta som ägare i bolaget och stå för bibehållen kontinuitet i ägarkretsen. Övriga delägare har erbjudits att sälja sina aktier i bolaget. Fram till idag har ägare till mer än 90 procent av aktierna accepterat Accents erbjudande.

–Vår ambition är att bistå ledningen med att utveckla Akademibokhandeln till en modern bokhandel i världsklass, säger Niklas Sloutski, vd på Accent Equity Partners, rådgivare till Accent-fonden. Vi vill värna om bokens plats i dagens konkurrensutsatta medielandskap och erbjuda en unik köpupplevelse för både unga och gamla läsare. Det är glädjande att Natur & Kultur och Killbergs fortsätter att ta del i bolagets utveckling tillsammans med Accent och ledningen.

Ägarbytet innebär inga förändringar för anställda eller franchisetagare. Akademibokhandelns ledning kommer att erbjudas att investera i företaget.

– KF har varit en bra och ansvarsfull huvudägare, säger Maria Hamrefors, vd i Akademibokhandeln AB. Accent stöder vår affärsplan för såväl den fysiska som digitala boken. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med vår nya huvudägare, som sedan många år etablerat sig som bra ägare till nordiska företag inom såväl detaljhandel som många andra branscher.

Affären är villkorad Konkurrensverkets prövning. 

För mer information:
Tommy Ohlström, vd Kooperativa Förbundet, 010-743 26 94
Niklas Sloutski, vd Accent Equity Partners AB, 070-300 99 59 eller Håkan Söderbäck, Accent Equity Partners AB, 070-515 03 34.
Maria Hamrefors, vd Akademibokhandeln, 010-744 21 89
Peter Killberg, vd Killbergs Bokhandel AB, 070-990 20 02
Per Almgren, vd Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur, 070-650 92 33
KF Pressjour, 010-743 13 13 

Akademibokhandeln AB, med dotterbolaget Bokus AB, driver den marknadsledande bokhandelsked-jan Akademibokhandeln, som 2013 gick samman med Bokia, och nu har 120 butiker (centralägda och franchise), samt nätbokhandeln Bokus. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” vänder sig koncernen till privatpersoner, företag, bibliotek och offentlig verksamhet i hela landet. www.akademibokhandeln.se och www.bokus.com

Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med Coop som kärnverksamhet. Se även www.coop.se/kf

Accent grundades 1994. Sedan starten har Accent-fonder investerat i ett 70-tal bolag, varav ett 50-tal har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till svenska, nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksam-het och strategiska positioner. www.accentequitypartners.se

Killbergs Bokhandel, med bas i Helsingborg, är Sveriges äldsta familjeägda bokhandelsföretag med en historia som börjar redan 1824. Bolaget ägs av den fjärde generationen Killberg och driver åtta butiker som franchisetagare till Akademibokhandeln. www.killbergs.se

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det utta-lade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka för-domar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt över-skott bidrar. www.nok.se