Compare Karlstad

KF utökar samarbetet med Stamford

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 17:56 CET

KF har ingått ett flerårigt avtal för utveckling och förvaltning av affärskritiska processer inom dagligvaruhandeln tillsammans med Stamford AB - ett produktorienterat mjukvaruföretag med säte i Karlstad.

Det nya avtalet med KF innebär att Stamford får ett tydligare ansvar för flera processer inom den kooperativa dagligvaruhandeln. I detta ansvar ligger både förvaltning och medverkan till en strategisk vidareutveckling av framtida funktioner, såsom kampanjhanteringen, för att långsiktigt effektivisera och öka försäljningen inom KF.

Avtalet är också ett ramavtal för de Konsumentföreningar som bedriver egen detaljhandel (DDF) samt övriga juridiska personer inom KF som har möjlighet att välja hela eller delar av som omfattas av det nya avtalet.

"Avtalet med Stamford ger oss möjligheten att få en partner och leverantör som har en tydlig ambition att utveckla våra affärer på ett kostnadseffektivt sätt. Avtalet ingår också i vår strategi att samverka med ett fåtal strategiska partner som är beredda att göra allt för att stärka våra affärer", säger Christian Dahlgren, Leverantörsansvarig IT inom KF.

"Vi har under 20 år levererat effektiva lösningar till Konsumentföreningar och Dagligvarugruppen inom KF. Det nya avtalet med KF stärker ytterligare vår position inom kooperationen när vi nu också får möjlighet att vara med och utforma deras nuvarande och framtida plattformar för effektiv handel", säger Anders Andersson, KAM/KF Stamford.

"Vi är mycket stolta på Stamford när vi nu fått ett stort förtroende från KF att vara med och utveckla deras framtida affärer. Avtalet med KF visar också vikten av fokus på vissa branscher för att förstå sina kunders verksamhet och därmed kunna vara med och leverera affärsnytta både i det dagliga arbetet som i utformningen av den framtida strategiska planeringen. Avtalet är värt 30 miljoner och vi räknar med att det nya avtalet både på kort och lång sikt innebär rekryteringsbehov av flera medarbetare", säger Conny Rexed, VD Stamford AB.

För mer information kontakta:
Christian Dahlgren, Chefscontroller
christian.dahlgren@kf.se , 010-743 10 11
Anders Andersson, KAM/KF Stamford AB
anders.andersson@stamford.se , 070-690 70 59
Conny Rexed, VD Stamford AB
conny.rexed@stamford.se , 070-593 36 00


KF-koncernen: Kooperativa Förbundet, KF, som är förbund för landets 42 konsumentföreningar är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. KF har två huvudsakliga affärsområden – dagligvarugruppen och mediegruppen. I koncernen ingår också andra starka varumärken. Se vidare www.kf.se

Stamford AB är ett produktorienterat mjukvaruföretag med säte i Karlstad. Företaget har under 20 år utvecklat effektiva systemlösningar för dagligvaruhandeln och fastighetsförvaltning i nära samarbete med våra kunder. Vår uppfattning är att trygghet och förtroende är nyckeln till en lång och framgångsrik relation mellan kund och leverantör. Se vidare www.stamford.se

Stamford är intressentföretag i Stiftelsen Compare Karlstad för gemensam utveckling av IT-branschen i regionen och samverkar även med Centrum för tjänsteforskning (CTF) samt Datavetenskap på Karlstads universitet.