Aditro AB

KF utvecklar HR- tjänster och lönehantering tillsammans med Aditro

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 09:55 CET

Avtalet innebär en verksamhetsöverlåtelse av lönehanteringen för ca 20 000 anställda inom KF. Avtalet omfattar även på sikt en ny lösning med ett systemstöd för chefer och medarbetare med verktyg för HR-processer såsom rekrytering, utbildning och successionsplanering. Lösningen levereras som en molntjänst.

”Avtalet är ett logiskt steg i KFs övergripande planer för att förbättra våra HR-processer”, säger Marie Wiksborg, HR-direktör för KF-koncernen. ”Ett säkert och effektivt lönesystem är vitalt för oss, men eftersom det inte är vår kärnverksamhet behöver vi en erfaren och kompetent partner som kan framtidssäkra och utveckla hanteringen på ett driftsäkert sätt. De resurserna och den kompetensen finns hos Aditro.”

”Vi är väldigt glada över att KF har valt oss som leverantör av lönehantering och HR tjänster. Det är ytterligare ett starkt bevis för att våra tjänster är väldigt konkurrenskraftiga på den växande outsourcing-marknaden”, säger Mats Winkler, vd på Aditro. ”Eftersom HR-tjänster och lösningar är vår kärnverksamhet kan Aditro med det här partnerskapet aktivt bidra till kostnadseffektiviseringar och utveckling av HR-tjänster på KF”, fortsätter Mats Winkler.

Efterfrågan på s k Business Process Outsouring-tjänster (BPO) växer stadigt, och dagens ekonomiska osäkert har fått trenden att accelerera. Allt fler företag har upptäckt affärsnyttan med BPO, till exempel övergången från fasta till mer flexibla rörliga kostnader, ökad kostnadseffektivitet och flexibilitet. Genom att utnyttja BPO kan företagen fokusera sig på sin kärnverksamhet.

Avtalet innebär även att de medarbetare som idag arbetar med lönehanteringen på KF övergår till Aditro.  Avtalet är värt ca 100 miljoner kr.

För mer information kontakta gärna

Marie Wiksborg, HR officer, KF Group
E-mail marie.wiksborg@kf.se Tel. +46 8743 10 00

Mats Winkler, CEO, Aditro
E-mail mats.winkler@aditro.com Tel. +46 7059 511 69

Kooperativa Förbundet (KF)
Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med Coop som kärnverksamhet. I koncernen ingår även en rad andra starka varumärken inom bland annat media, fastigheter och finansverksamhet.
Se även www.kf.se eller www.coop.se

Aditro är en ledande nordisk leverantör av lösningar för personal- och ekonomiförvaltning. Företaget förbättrar sina kunders konkurrenskraft genom att tillhandahålla IT-lösningar och -tjänster, consulting och outsourcing. Aditro lägger stor vikt på sina värderingar: framåtblickande attityd, starkt engagemang och en mänsklig touch. Aditro har funnits i över 45 år och har 12 000 kunder inom både den privata och den offentliga sektorn. Företaget har fler än 1 500 anställda experter i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland samt en omsättning på 1,6 miljarder SEK (2010). www.aditro.se