KFG Sverige AB

KFG inviger sin nya JOBBSTATION i Örebro

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:36 CEST

I april invigdes Sveriges första KFG JOBBSTATION i ett led att skapa Sveriges största privata jobbförmedling. Jobbstationerna har sedan dess etablerats på ett trettiotal orter. När det nu är det dags att fira invigning i Örebro, invigningstalar Elisabeth Svantesson (m) från arbetsmarknadsutskottet. Bakom det nya konceptet står tjänsteföretaget KFG Sverige AB.

Sedan företagets anbud av jobbförmedlingstjänster inom Jobb- och utvecklingsgarantin antogs av Arbetsförmedlingen i våras, har det varit mycken aktivitet hos KFG (Kompetens- & FörändringsGruppen). Man har etablerat privata jobbförmedlingar och rekryteringskontor, så kallade JOBBSTATIONer i alla de 27 arbetsmarknadsområden där man vann upphandlingen. För ändamålet har en trevlig lokal iordningställts på fabriksgatan 24 i Örebro centrum. Efterfrågan på tjänsterna är stor och på KFG förväntar man sig ett genomflöde av ungefär tusen kandidater under det kommande året.

KFG Sverige AB är ett tjänsteföretag som erbjuder enskilda tjänster och helhetslösningar inom HR-, rehabiliterings- och jobbförmedlingssektorn. Den 26 september klockan 9.00 invigs den nya jobbförmedlingen i Örebro. Invigningstalar gör Elisabeth Svantesson (m), örebroare och ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

- Vårt arbetssätt fokuserar på att utveckla potential, hos både våra kandidater och hos organisationer med rekryteringsbehov, säger Jan Nord, regionchef för Mittområdet. Det är genom att aktivt erbjuda effektiva, offentligt finansierade rekryteringstjänster, som vi kan korta vakanstiderna och få människor i arbete snabbare.

KFG grundades 1997 som ett litet konsultföretag inom personalutveckling och omställning. Sedan dess har företaget snabbt utvecklats till en komplett aktör som i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra parter på arbetsmarknaden erbjuder innovativa och flexibla insatser för att nå de arbetsmarknadspolitiska målen. Idag har företaget över 200 anställda och finns representerat på ett trettiotal orter i landet.

- Marknaden för våra tjänster efterfrågar nytänkande och flexibilitet, säger Lena Rosendahl, vvd. Vårt åtagande som jobbförmedling omfattar en kedja av insatser som leder individen till en långsiktig lösning på arbetsmarknaden. På motsvarande sätt arbetar vi för att hjälpa organisationer att hitta, attrahera och behålla kompetens. Företagets processer stödjer på så sätt samhällets måluppfyllelse inom de arbetsmarknadspolitiska, socialförsäkringspolitiska och näringspolitiska uppdragen.