KFG Sverige AB

KFG och Competens inleder samarbete med oberoende kvalitetsrevisor

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 08:00 CEST

I februari förvärvade utbildningsföretaget Competens AB det Sandvikenbaserade KFG Sverige AB. I samband med förvärvet startade processen att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten i båda företagen. Idag står det klart att ett samarbete inleds med Bureau Veritas för oberoende extern tredjepartsrevision.

- Vårt jobb, som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, är att stödja långtidsarbetslösa att hitta tillbaks i jobb eller till utbildning. Att jobba med människor i en verksamhet som vår ställer höga krav på kvalitetssäkring, uppföljning och återkoppling till verksamheten. I diskussionerna när Competens förvärvade KFG ingick hur vår egen uppföljning av verksamheten skulle förstärkas, säger Bosse Carlsson, VD KFG.

- Samarbetet med Bureau Veritas gör att KFG får en oberoende, extern tredjepartsrevision av det vi gör och levererar. KFG utför uppdrag för myndigheten Arbetsförmedlingen. Vårt jobb måste tåla hård granskning från omvärlden, från Arbetsförmedlingen och från andra kunder.

- Det viktigaste är att vi i förlängningen kommer att göra ett ännu bättre jobb för att stödja de långtidsarbetslösa. När vi avtalat att ett uppdrag ska genomföras på visst sätt, vill vi kunna visa med en extern kvalitetsrevision att så också sker. Vi ska vara "bäst i klassen", avslutar Bosse Carlsson.

I april lanseras ett fördjupat samarbete mellan Competens AB, dess dotterföretag KFG Sverige AB och Bureau Veritas för extern tredjepartsrevision av uppdragen. Arbetsprocesser från anbud till utförandet ska granska, baserat på de 24 punkter som ingår i Competens Kvalitetshandbok.

Alla större uppdrag ska granskas fyra månader efter uppstart. Eventuella avvikelser mellan den tjänst som avtalats och det faktiska utförandet dokumenteras i ett granskningsprotokoll. Åtgärder vidtas då inom maximalt 30 dagar och återkopplas till verksamheten.

Competens Utbildning AB var bland de första utbildningsföretag i Sverige att redan för fyra år sedan få auktorisation av SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, efter en granskning av företagets kvalitetsrutiner utförd av just Bureau Veritas.

Kompetens- & FörändringsGruppen har som affärsidé att erbjuda arbetsgivare rätt arbetskraft och många människor möjlighet att ta och utföra ett arbete. Företaget har sitt säte i Sandviken och är idag Sveriges största kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Andra viktiga uppdragsgivare är Försäkringskassan, arbetsgivare i privat och offentlig regi samt landets kommuner och landsting.