KFUK KFUM Central - The K

KFUK-KFUM satsar för fullt för att få in mobbade barn och ungdomar i sin verksamhet – riksinsamling ”30 % ” börjar i helgen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:56 CET

 

- KFUK-KFUM är den enda organisation som jag vet som satsar helhjärtat på att få in mobbade och andra på olika sätt utsatta barn och ungdomar i sin verksamhet, säger Peter Althin, f d riksdagsman och advokat med starkt intresse för ungdomsfrågor. Dessa barn och ungdomar borde redan vara engagerade i bra föreningsverksamhet. Inte mindre än c:a 30 % av alla barn och ungdomar står utanför sådan viktig del av sin uppväxt. Tyvärr har ingen organi-sation förutom KFUK-KFUM riktigt förstått att man behöver göra särskilda insatser för att få med dem.

De särskilda åtgärder som krävs är inget nytt för KFUK-KFUM.

- Vår försöksverksamhet i Malmö med omnejd för denna utsatta grupp av barn och unga har under sju år gett mycket goda resultat. Idrotten har där varit ett medel för att lära sig inte bara fysisk fostran utan minst lika mycket uppleva gemenskap och få kunskaper om samarbete, empati och jämställdhet, säger Lars Antin, projektledare för KIOSK (KFUM Idrott Och Social Kompetens) och ordförande i KFUK-KFUMs idrottsförbund. Nu vill vi sprida den vidare över landet och behöver resurser för detta. 

- Unga behöver framförallt vuxna förebilder i unga år, säger Peter Althin vidare. De behöver synliggöras, bli bekräftade och känna trygghet i sin vardag precis som alla vi andra. KFUK-KFUM lägger ner sin själ i detta och jag kan bara lyckönska dem i detta arbete och sina försök att samla in pengar för denna verksamhet.

Samhället sparar också mycket pengar om verksamheten kan spridas.

- Det är ur denna grupp som oftast problemen uppstår med kriminalitet, drogmissbruk och annan destruktiv verksamhet, säger Lars Antin vidare. Detta är något som samhällsplanerare av olika slag sällan tar med i sina beräkningar. Men för oss är det ändå det viktiga att stödja den enskilde individen. Vi kommer att starta upp föreningar som inte är anslutna till olika förbund och serier där målet för dessa är att ungdomar ska kunna träna för en låg avgift och vara säkra på sin plats i gruppen. Dessa barn och ungdomar kan inte längre utsättas för sedvanliga kortvariga projekt utan det måste byggas upp en fast och varierad verksamhet där både idrott och kultur får plats.

 

För att KFUK-KFUM idrott ska kunna gå vidare med sitt framgångsrika arbete i Malmö i andra delar av landet behövs ekonomiska resurser Därför påbörjas en riksinsamling – ”30 % ” - till helgen och beräknas pågå en bit in på det nya året. Insamlingen sker via lokala KFUK-KFUM-föreningar och skolor.


Kontakt
er

Lars Antin, ordförande i KFUK-KFUMs idrottsförbund och initiativtagare till projektet KFUM KIOSK (KFUM Idrott Och Social Kompetens) - telefon 0730-98 50 53.

Victor Sundqvist, projektledare för kampanjen 30 % - telefon 0768 53 00 29

 

Mer information

Svenska KFUK-KFUM är en del av världens största och äldsta ungdomsrörelse (YWCA och YMCA). Vi erbjuder mötesplatser och skapar mening för stunden och framtiden genom en rad olika verksamheter i ca 450 lokalföreningar över hela landet. Idrottsverksamheten med ett 50-tal olika sporter är störst men vi har också scouting, fritidsgårdar, lägerverksamhet, socialt arbete, musik, kultur och internationellt utvecklingssamarbete. Vi tror att alla människor, inte minst barn och unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion: Body, Mind & Spirit. Organisationen är öppen för alla, oavsett bakgrund.

 

KFUK KFUM Idrottsförbund, Sverige