KFUM Sverige

KFUM släpper bok om ungas engagemang!

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 07:00 CEST

KFUM Sverige släpper en metodbok kring arbetet med Engagemangsguider. Boken heter "#ungagemang – en metodbok för arbetet med Engagemangsguider för ungas delaktighet och inflytande" och är baserad på 2 års arbete med projektet.

- Jag tycker att det är viktigt att unga får veta vad för föreningar som finns och att vi unga också kan vara med och påverka dem”, säger Julia Malombo Engagemangsguide i KFUM Skellefteå.

KFUM skapar mötesplatser där unga på olika sätt och med sina egna mål och ambitioner kan utvecklas till sin fulla potential. Att arbeta med inflytande, delaktighet, inkludering och engagemang är något vi hela tiden gör. Denna bok är en sammanställning av hur vi arbetat med att göra det vi gör bäst för fler genom arbetet med Engagemangsguider! Boken är fylld med tips och metoder men också argument för varför organisationer och föreningar i Sverige bör arbeta på detta sätt. Allt för att ge stöd i att fortsätta arbeta för inkludering och ungas ökade inflytande i civilsamhällets organisationer!

- Grunden för boken är allt det arbete som KFUMs Engagemangsguider gör lokalt i sina områden och jag är enormt stolt över att ha fått möjligheten att sammanställa och visa upp detta arbete i en bok. Vår ambition är att ledare, verksamhetsutvecklare inom civilsamhällets organisationer och kommun- och stadsförvaltning ska läsa boken och förstå att detta är ett utmärkt sätt att arbeta på för att öka ungas engagemang i föreningslivet”, säger Caroline Daly nationell projektledare för KFUMs Engagemangsguider.

- Jag tycker att metoden med frivilliga unga Engagemangsguider är ett utmärkt sätt att introducera ungdomar i föreningslivet. Att jag dessutom får ha så himla roligt i samarbetet med dem är en oerhörd förmån!" Sofia Henricsdotter, lokal projektsamordnare i Skellefteå.

Boken finns att ladda ner här:
http://kfum.se/wp-content/uploads/2013/06/Ungagemang.pdf

KFUM kommer under sitt tredje år med projektet Engagemangsguider att ta fram en metodworkshop baserat på boken #ungagemang – en metodbok för arbetet med Engagemangsguider för ungas delaktighet och inflytande. Är du intresserad av att ta del av denna också är du välkommen att kontakta projektledare Caroline Daly, 08-677 30 11, caroline.daly@kfum.se

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen.

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM.

KFUM kallas globalt för YWCA och YMCA och involverar 70 miljoner människor i över 130 länder. I Sverige har vi mer än 60 000 medlemmar som engagerar sig i idrotter, scouting, fritidsgårdar, lägerverksamhet, musik, kultur, sociala projekt och internationellt utvecklingssamarbete.

Fryshuset i Stockholm är vår största förening.