KFUM Sverige

KFUM Sverige i paneldebatt på FN och CSW

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 12:10 CET

KFUM Sverige, representerat av Anna Boo och Caroline Daly, medverkar på FNs 56:e årliga möte Commission on the Status of Women, CSW, i New York. Mötet är årligt återkommande och fokuserar 2012 på stärkandet av kvinnor på landsbygden och deras roll i fattigdom- och hungerbekämpning, hållbar utveckling och andra utmaningar.

Läs mer om mötet här: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm

KFUM Sverige är en del av World YWCAs, världens största kvinnoorganisations delegation som består av ett tjugotal kvinnor från bland annat Colombia, Korea, Liberia, Finland och Syd Sudan.

Igår anordnade CIVICUS tillsammans med World YWCA en paneldebatt med temat Sustainable Devlopment and Climate Change: Making Rio+20 count for Rural Women.

Caroline Dalys tal i panelen fokuserade på klimaträttvisa och unga kvinnors roll i hållbar utveckling. Caroline tydliggjorde att det inte finns en möjlighet att hållbar utveckling blir verklighet om unga kvinnor inte inkluderas i alla processer som relaterar till hållbar utveckling.

Läs hela talet här: http://blogg.kfum.se/kfum-sverige-i-paneldebatt-pa-fn-och-csw/

Följ KFUM Sveriges delegater Anna Boo och Caroline Daly via http://blogg.kfum.se

Vi erbjuder mötesplatser och skapar mening för både stunden och framtiden - utifrån ledorden Body, Mind & Spirit. KFUM kallas globalt för YWCA och YMCA och involverar 70 miljoner människor i över 130 länder. I Sverige har vi mer än 60 000 medlemmar som engagerar sig i idrotter, scouting, fritidsgårdar, lägerverksamhet, musik, kultur, internationellt utvecklingssamarbete mm. KFUM Söder Fryshuset i Stockholm är vår största lokalförening.